Chorá duša alebo telo?

Depresia je jednou z najčastejších príčin invalidity vo vyspelom svete. Na základe odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie v súčasnosti pozorujeme a očakávame zvýšenie výskytu depresie, a preto o nej hovoríme ako o epidémii 21. storočia.

Depresia sa u pacienta často zvykne opakovane vracať a môže prechádzať do chronického stavu, čo situáciu ešte zhoršuje. Pozorované symptómy depresie nie sú len smutná nálada, ale aj neschopnosť tešiť sa (tzv. anhedónia) a rôzne telesné symptómy. Práve táto extrémna rôznorodosť prejavov depresie komplikuje diagnostiku aj liečbu. Spomínané suché konštatovania nevystihujú trápenie, ktoré depresia prináša nielen pre človeka s depresiou, ale často aj pre jeho okolie. Okrem dobre merateľných ekonomických následkov prináša depresia často dlhodobo zhoršenú úroveň kvality života. Dobrou správou je, že v posledných tridsiatich rokoch sa dosiahli významné pokroky v efektívnej liečbe tejto poruchy, najmä v oblasti farmakologickej liečby tzv. antidepresívami.
Prednáška odborníkov v októbrovej vedeckej kaviarni objasní mnohé otázky, ktoré si kladieme nielen my, laici, ale aj odborná verejnosť. Je depresia ochorením duše alebo tela, alebo ako to vlastne je? Nezamieňame si depresiu ako psychickú poruchu s obyčajným ľudským nešťastím a trápením, ktoré život prináša? Existuje nejaký spoľahlivý test, či sme naozaj depresívni? Robia antidepresíva ľudí šťastnými a prečo stúpa ich užívanie? Čo sa stane, keby ich užívali ľudia, ktorí nemajú depresiu? Ako môžeme pomôcť, ak má niekto z našich blízkych depresiu? Na tieto, ako aj mnohé iné neľahké otázky budeme hľadať odpovede z pohľadu klinickej psychológie a psychiatrie. 

Depresia – epidémia 21. storočia

Pozývame vás do októbrovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o tom, či je depresia vážnym ochorením duše a tela, alebo je len dôsledkom nášho životného štýlu. Odborníci varujú, že do roku 2030 bude vo svete najčastejším a najrozšírenejším ochorením spomedzi všetkých psychických porúch. O depresii ako o epidémii 21. storočia budeme hovoriť z pohľadu klinického psychológa a psychiatra, z hľadiska výskumu aj klinickej praxe.

Vo štvrtok 17. 10. 2019 o 17.00 h budú našimi hosťami dvaja uznávaní vedci a odborníci, doc. Mgr. Anton Heretik, PhD., klinický psychológ z Katedry psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD., psychiater, prednosta Psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A na bratislavskej Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

R, foto Pixabay

Komentáre