Civilizácia mení ekosystém

3-6 Dazdovy_pralesRozvoj modernej civilizácie ohrozuje životné prostredie aj populácie ľudí žijúcich v amazonskom pralese už stovky rokov bez kontaktu s okolitým svetom. Oblasť Rupununi v južnej Guyane je domovom kmeňov Makushi, Wapishana a Wai Wai – tradičných lesných obyvateľov pestujúcich maniok jedlý a loviacich lesné zvieratá. Ich domovina však musí v poslednom čase čeliť sociálnym a environmentálnym zmenám, čiastočne spôsobovaným snahou vlády o prepájanie vidieckych a mestských oblastí.

Biológ Jose Fragoso zo Stanfordovej univerzity a jeho tím pracovali v tejto oblasti tri roky. Zozbierali rozsiahle informácie o miestnych druhoch rastlín a zvierat a zároveň demografické informácie o takmer 10 000 obyvateľoch oblasti Rupununi. Simuláciou poukázali na to, že poľnohospodársky a priemyselný rozvoj spôsobuje zníženie rôznorodosti, ale aj celkového počtu zvierat a rastlín v danej oblasti. Ekosystém si však s týmito zmenami dokáže poradiť. Problém môže spôsobiť prísun dodatočnej potravy modernou civilizáciou, pretože podľa Fragosovej simulácie sa zníži spoliehanie sa domorodých obyvateľov na miestne zdroje, čo spôsobí náhly populačný rast. Ten by mohol vytvoriť extrémny tlak na miestne zvieratá aj les. Keby takáto situácia nastala, celý systém by pravdepodobne skolaboval.

JK
Foto Pixabay