Čo poháňa vývoj stavby vtáčích hniezd?

Ako chrániť mláďatá pred predátormi? Je potrebné okolo nich postaviť ochranu! Medzi hniezdami vtákov vládne ohromná diverzita v umiestnení, stavbe a stavebných materiáloch jednotlivých hniezd, avšak o príčinách tejto diverzity sa toho dodnes veľa nevie.

Zachary Hall z University of St. Andrews práve písal svoju doktorandskú prácu o neurobiológii stavania vtáčích hniezd keď si všimol ako málo výskumu sa v minulosti venovalo tomu, prečo si rôzne druhy vtákov stavajú svoje hniezda tak odlišne. Hypotéza, ktorá tvrdila že hniezda so strechou vznikli ako prispôsobenie sa zvýšenému riziku zo strany predátorov (keď veľká konkurencia pri hľadaní miesta na hniezdenie viedla niektoré vtáky k tomu, aby si vytvorili hniezda na zemi), bola prvýkrát navrhnutá pred takmer 20 rokmi. Vtedy však ešte neexistovali technológie na jej otestovanie. Aplikáciou štatistických techník, ktoré využil pri svojej neurobiologickej štúdii, Hall, spolu s kolegami z Univerzity of St. Andrews Sally Street, Samom Autym a Susan Healy, analyzoval detaily (výška a štruktúra) hniezd 155 príbuzných druhov vtákov.

Výsledky ukázali, že predkovia skúmaných vtákov si nad zemou stavali hniezda tvaru šálky. Keď však prešli k hniezdeniu na zemi, zakryli svoje hniezda strechou. Don Dearborn podotkol, že táto štúdia spojila dva kľúčové aspekty evolúcie architektúry zvierat – tvar hniezd a ich polohu. Štúdia ukázala ako sa dá využiť nedávny pokrok vo fylogenéze vtákov na zisťovanie evolučnej histórie vzťahov medzi charakteristikami jednotlivých druhov. Hall dodal, že táto štúdia je napriek svojmu úspechu len špička ľadovca. Dúfa, že budúce štúdie využijú podobný prístup a identifikujú aj iné faktory, ktoré môžu ovplyvňovať vývoj stavby hniezd.

Ján Kľučár
Foto pixabay