Creative Commons

Stretli ste sa pri čítaní článku alebo vyhľadávaní dát s označením CC BY alebo CC0 či Public Domain Mark? Ide o licencie a nástroje na autorské práva organizácie Creative Commons.

Foto Pixabay

Creative Commons (CC) je americká nezisková organizácia a zároveň globálna sieť, ktorej víziou je Svet, v ktorom sa vedomosti a kultúra spravodlivo poskytujú spôsobom, ktorý slúži verejnému záujmu.

Organizácia

Organizácia vznikla v roku 2001 v dobe internetu a rozvíjajúcich sa digitálnych technológií ako reakcia na zastaraný globálny právny systém autorských práv. Základnou myšlienkou licencií CC bolo vytvoriť jednoduchý spôsob pre autorov, ktorí chceli a chcú šíriť svoje diela tak, aby to bolo v súlade s autorským zákonom. Už v roku 2002 bol zverejnený prvý súbor bezplatných verejných licencií, ktoré umožňovali autorom zachovať si autorské práva, ale zároveň šíriť svoje diela za flexibilnejších podmienok, ako sú štandardné všetky práva vyhradené.
Creative Commons funguje v súčasnosti ako nezisková organizácia a zároveň globálna sieť či hnutie (CC Global Network, CCGN). Ako medzinárodná nezisková organizácia spravuje samotné nástroje CC a pomáha rozvíjať otvorené hnutie. Jej zamestnanci a zmluvní partneri pôsobia na celom svete.

Právne nástroje

Ilustrácia wikipédia/Shaddim, Creative Commons, CC BY 4.0

Licencie Creative Commons boli a sú určené na použitie autorom na celom svete. Sú integrované do obsahových platforiem generovaných používateľmi ako YouTube, Flickr alebo Jamendo a používajú sa tiež v neziskových verejných projektoch ako wikipédia a OpenStax. Využívajú ich aj oficiálne inštitúcie, napríklad Metropolitan Museum of Art či Europeana.
Licencie Creative Commons poskytujú všetkým, od individuálnych tvorcov až po veľké inštitúcie, štandardizovaný spôsob, ako udeliť verejnosti povolenie na používanie svojho diela podľa autorského práva. Umožňujú autorom diel oznámiť, ktoré práva si vyhradzujú a ktorých práv sa vzdávajú v prospech príjemcov alebo iných tvorcov. Prítomnosť licencie Creative Commons na diele chránenom autorským právom dáva ďalšiemu používateľovi odpoveď na otázku: Čo môžem s týmto dielom robiť?
Licencie sú právne nástroje, ale boli formulované tak, aby boli prístupné a jednoducho zrozumiteľné aj neprávnikom. Azda najznámejšie sú vďaka svojim jednoduchým symbolom/ikonám, ktorých kombináciou vzniká sedem licencií (vrátane možnosti zrieknutia sa autorských práv prevodom do tzv. public domain, teda verejnej sféry).
Licencie Creative Commons sú usporiadané od najmenej otvorených po najotvorenejšie v zmysle udelenia povolení a obmedzení autorských práv.

Licencie na Slovensku

Licencie CC sú verejné licencie (v angličtine sa používa výraz open licences) a slovenský autorský zákon umožňuje ich používanie od roku 2013. Na Slovensku ich v súčasnosti používa veľký počet odborných časopisov, ale aj niektoré inštitúcie a projekty, Štatistický úrad SR (CC BY 4.0), Encyclopaedia Beliana, internetová verzia (CC BY-ND 4.0) či Zlatý fond denníka SME (CC BY-NC-ND 2.5).
Podrobné informácie o organizácii CC, licenciách CC a ich používaní v rôznych oblastiach prináša preklad rozsiahleho vzdelávacieho materiálu Creative Commons do slovenčiny, dostupný na stránke otvorenaveda.cvtisr.sk/publikacie/ spolu s ďalšími materiálmi a webinármi venovanými oblasti verejných licencií.

Vedecká knižnica CVTI SR

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.