Do kozmu na jadrový pohon

Nové lunochody vrátane vozidla na atómový pohon , a tiež vesmírnu raketu s jadrovým reaktorom pripravujú výskumníci z Ruskej akadémie vied spoločne s Moskovskou štátnou technickou univerzitou.

Nový model vesmírneho vozidla označovaný ako ťažký lunochod má mať hmotnosť 550 až 750 kilogramov a je určený na prieskum polárnych oblastí Mesiaca. Okrem solárnych článkov bude používať rádioizotopový termoelektrický generátor (RTG), ktorý mu umožní prekonať až 400 km v tieni, kde nebude slnečné žiarenie dostatočne silné na produkciu elektriny. Na porovnanie: vozidlo Curiosity, ktoré sa aj s pomocou jadrového pohonu pohybuje po povrchu Marsu, váži 900 kilogramov a doposiaľ prešlo viac než 14 kilometrov.

Aj bez pomoci Slnka

Asi takto vyzeral Lunochod-1 na povrchu Mesiaca.

RTG generátor pomocou termočlánkov premieňa teplo uvoľňované rozpadom rádioaktívnych jadier (najčastejšie plutónium) na elektrinu. Najznámejším použitím týchto generátorov boli sondy Pioneer a Voyager, ktoré v 70. rokoch preleteli okolo plynných obrov Slnečnej sústavy a tiež vozidlo Curiosity na Marse. Vďaka rádioizotopovým zdrojom mohli tieto sondy fungovať aj bez slnečného svitu, ďaleko od Slnka alebo v noci.

Okrem 70 kilogramov vedeckých prístrojov má nový lunochod niesť aj vŕtačku, ktorá bude schopná odoberať vzorky hornín do hĺbky 1,5 metra, a 16 malých staníc na skúmanie seizmickej aktivity a regolitu (nespevnená vrstva horninového materiálu na celistvom podloží). Seizmické stanice bude lunochod rozostavovať pozdĺž svojej trasy.

Dve menšie vozidlá

Stredne veľký lunochod s hmotnosťou 200 až 250 kilogramov prejde tiež 400 km, ale len s pomocou solárnych článkov. Predpokladá sa, že toto vozidlo by mohla na Mesiac dopraviť misia Luna-Resurs-1, naplánovaná na rok 2021. Roskosmos ju pripravuje na štart spoločne s Európskou kozmickou agentúrou.

Tretím vozidlom je malý  lunochod s hmotnosťou len 20 až 30 kilogramov, ktorý by vykonával výskum do vzdialenosti 500 metrov od miesta pristátia. Mal by hľadať oblasti  s vysokou koncentráciou vody, získavať panoramatické zábery okolia, odoberať a transportovať vzorky na ich spracovanie v pristávacom module.

Rada Ruskej akadémie vied vyčlenila na roky 2016 a 2017 čiastku 24 miliónov rubľov pre Ústav kozmického výskumu a ďalšie organizácie spolupracujúce na projekte s názvom Luna-Lunochod. Jeho cieľom je určiť vedecké úlohy, na ktoré sa zameria budúce lunárne vozidlo, z čoho vyplynie, aké prístroje musí niesť.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 2/2017.

Časopis Quark si môžete objednať tu alebo na adrese: predplatne@quark.sk

R

foto Pixabay, NASA, Caravan.ru