Ekosystém zóny Clarion-Clipperton

Druh pŕhlivca z rodu Relicanthus a konkrécie na morskom dne vo východnej časti zóny Clarion-Clipperton.
Druh pŕhlivca z rodu Relicanthus a konkrécie na morskom dne vo východnej časti zóny Clarion-Clipperton.

Vedci nedávno odhalili bohatú a rozmanitú biodiverzitu morských tvorov na dne zóny Clarion-Clipperton (CCZ) v subtropickej oblasti severného Tichého oceánu. V tejto zóne s rozlohou asi deväť miliónov štvorcových kilometrov sa nachádzajú hlbokomorské ložiská rudných surovín, najmä polymetalických konkrécií (útvarov, ktoré vznikli zhlukom hmoty do podoby gule alebo hrudky) s obsahom železa, mangánu, kobaltu, medi, niklu, zinku a ďalších kovov vrátane vzácnych zemín. Uvažuje sa tu preto s vybudovaním veľkých ťažobných základní. Diva Amonová z Havajskej univerzity a jej tím zistili, že viac než polovica morských druhov, ktoré tam objavili, doteraz nijaký vedec neidentifikoval. Tieto zistenia zdôraznili skutočnosť, že o živote na dne oceánu tejto lokality toho vieme veľmi málo. Amonová uviedla, že daná oblasť sa vyznačuje najrozmanitejšími komunitami megafauny (živočíchov väčších ako dva centimetre), aká bola kedy v podobných hĺbkach oceánov objavená. Kombinácia biologických, chemických a geologických procesov viedla v lokalite CCZ k sformovaniu obrovského množstva polymetalických hrudiek na dne mora. Ukázalo sa však, že najpočetnejšie spoločenstvá rôznych morských živočíchov žijú práve tam, kde je hrudiek najviac. Väčšina miestnej megafauny je zdanlivo závislá od týchto hrudiek, čo znamená, že prípadná ťažba by ich vážne ohrozila.

JK

Foto Diva Amonová/Craig Smith, Havajská univerzita