El Niño likviduje ľadovce

V súčasnosti rýchlo ustupujúci ľadovec Pine Island – jeden z najväčších a najrýchlejšie sa zmenšujúcich ľadovcov západnej Antarktídy – sa zmenšoval už v 40. rokoch minulého storočia. Vo svojej práci publikovanej v novembri 2016 v časopise Nature na to upozornil medzinárodný tím vedcov z British Antarctic Survey. Spomínaný ľadovec predstavuje jednu z najväčších neznámych v oblasti predpovedania budúcich klimatických zmien. Už dávnejšie sa vedelo, že ľadovec veľký ako dve tretiny Veľkej Británie sa rýchlo zmenšuje. Od roku 1992, keď sa začalo so satelitnými pozorovaniami ľadovcov, sa zistilo, že ľad, o ktorý Pine Island a okolité ľadovce prišli, výrazne zdvihol morskú hladinu. Sedimentárne vrtné jadrá, získané pod plávajúcou časťou ľadovca Pine Island, ukázali, že už v priebehu 40. rokov minulého storočia sa pod ľadovcom začala tvoriť dutina. To otvorilo cestu teplej morskej vode pod ľadovec a tá ho uvoľnila od morského chrbta, ktorý ho dovtedy držal na mieste. Najväčší podiel na súčasnom ustupovaní ľadovcov a rýchlom otepľovaní tejto oblasti má podľa vedcov jav známy ako El Niño.

JK

foto James Smith