Emočná pohoda aj počas Vianoc

Vianočný špeciál vedeckej kaviarne sa bude venovať tomu, ako si počas Vianoc zachovať pokoj a emočnú rovnováhu, a tiež ako zvládať pandemické časy vo väčšej pohode. Vo štvrtok 16. decembra 2021 o 17.00 h bude hosťom Vedy v CENTRE Branislav Uhrecký z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

 

Túžba po individuálnom šťastí a spokojnosti patrí neodmysliteľne k znakom západnej kultúry. Okrem množstva populárnej motivačnej literatúry a laického diskurzu sa schopnosťou riadiť a usmerňovať naše emočné prežívanie už stihlo zaoberať nemalé množstvo psychologických štúdií. V čom sa však líšia výsledky vedeckého skúmania emočnej regulácie od ľudových múdrostí a poučiek motivátorov? Do akej miery sme strojcami svojho šťastia a vieme usmerňovať naše emočné prežívanie? A akými rôznymi spôsobmi to je možné robiť? Ako prežiť Vianoce v pandemických časoch vo väčšej pohode?

Mgr. Branislav Uhrecký, PhD., je vedecko-výskumný pracovník Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied. Venoval sa pedagogickej činnosti na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, kde absolvoval aj doktorandské štúdium. Bol súčasťou vedeckých grantov zameraných na výskum rozhodovania a netechnických zručností zdravotníckych záchranárov, ktoré sú skúmané aj v rámci súťaží a simulovaných úloh riešených záchranárskymi posádkami. Venuje sa prevažne emóciám a emočnej regulácii u zdravotníckych profesionálov v kontexte výkonu ich profesie, predovšetkým prostredníctvom kvalitatívnej metodológie.

Prednáška sa bude streamovať 16. decembra 2021 o 17.00 h. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 15. decembra 2021 na mail vnd@cvtisr.sk.