Energia prílivu a odlivu

Pri prechode z neobnoviteľných a aj neekologických fosílnych zdrojov energie, akými sú najmä ropa a zemný plyn, sa ľudstvo snaží o čo najefektívnejšie využívanie tých obnoviteľných zdrojov, ktoré máme na Zemi k dispozícii.

Ide napríklad o energiu, ktorú nám vo forme žiarenia posiela Slnko, aj o energiu vetra a vody. Pri využívaní veternej i slnečnej energie však narážame na problém, že dodávky týchto energií nezávisia primárne od dopytu, ale od toho, či – povedané zjednodušene – fúka vietor a svieti slnko. Pri bezvetrí a zatiahnutej oblohe nedodávajú veterné turbíny a solárne články takmer žiadnu energiu, aj keď by si to zvýšený odber elektriny vyžadoval.
Lepšia situácia je pri vodných elektrárňach situovaných obvykle v priehradách na riekach a schopných dodávať elektrickú energiu doslova v priebehu pár sekúnd po zapnutí. Vodu ako zdroj energie však môžu využívať aj prímorské krajiny s takou konfiguráciou pobrežia, ktorá vedie k intenzívnemu prúdeniu vodných más smerom k pobrežiu počas prílivu a potom späť od pobrežia počas odlivu. Hovoríme tu o využívaní prílivovej energie, ktorú niektorí odborníci nazývajú mesačnou. Energia más morskej vody, predvídateľne prúdiacich k pobrežiu a opäť späť, môže roztáčať turbíny, poháňajúce generátory elektrickej energie.
Inovatívnu prílivovú elektráreň s dvomi turbínami predstavila nedávno škótska firma Orbital Marine Power. Veľkou výhodou novej plávajúcej elektrárne označenej O2 je to, že ju možno celú zmontovať na pobreží, následne odtiahnuť na vhodné miesto v pobrežných vodách a tam ju ukotviť. Stredná nosná časť – čosi ako obrovský plavák – má dĺžku 74 metrov a zboku sú na ňu kĺbovo upevnené dve mohutné ramená s dĺžkou 18 metrov. Na konci ramien sú upevnené rotory s priemerom 20 metrov, roztáčajúce generátory elektrickej energie. Každý z dvoch rotorov (vrtúľ) má dva prestaviteľné listy, čo umožňuje, aby bol smer rotácie rovnaký pri prílive i odlive vody. Maximálny výkon inovatívne prílivovej elektrárne je 2 × 1 MW.
Podľa vyjadrenia výrobcu by elektráreň O2 bola schopná zabezpečiť elektrickú energiu pre približne 2 000 britských domácností. Keby produkcia elektrárne O2 nahradila výrobu energie z fosílnych palív, znamenalo by to zníženie emisie oxidu uhličitého o približne 2 200 ton za rok.

RM, foto Orbital Marine Power

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 6/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.