Farby a očné klamy

Hosťom májovej online vedeckej kaviarne na tému Farby a očné klamy (nielen) drahých kameňov bude docent Peter Bačík z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a Ústavu vied o Zemi SAV.

Podľa najväčšieho barda slovenskej ľúbostnej poézie Andreja Sládkoviča je dvojica zamilovaných ako tie božie plamene, ako tie kvety na chladnej zemi, ako tie drahé kamene. O božích plameňoch toho veľa nevieme, ale vieme, že kvety a drahé kamene majú všeličo spoločné – napríklad neuveriteľnú pestrosť farieb. A vieme dokonca aj to, ako tie farby vznikajú, ako ich vnímame a aj to, ako nás môžu dokonca oklamať. Teda presnejšie – neklamú nás farby, klame nás náš vlastný mozog. Ale vieme už aj dosť veľa o tom, ako nás klame.


Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD., je docentom na Katedre mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a je vedeckým pracovníkom Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied. Venuje sa pomerne širokému okruhu študovanej problematiky od teoretickej mineralógie a kryštalochémie minerálov až po aplikované smery vrátane gemológie, environmentálnej mineralógie a materiálovo-technologického výskumu. Špeciálny záujem má o farby minerálov, procesy ich vzniku, ich analýzu a využitie optickej absorpčnej spektroskopie vo výskume minerálov.

Prednáška sa bude streamovať 27. mája o 17:00 hod. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube Veda na dosah – CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k téme posielajte do 26. mája 2021 na mail vnd@cvtisr.sk. Otázky bude možné klásť aj počas prednášky, prostredníctvom aplikácie Slido alebo www.sli.do po zadaní hesla: kaviaren.

Udalosť na Facebooku