Festival štyroch živlov

Už po druhýkrát organizoval AMAVET súťaž pre mladých vedátorov 1. a 2. stupňa základných škôl Festival štyroch živlov AMAVET formou online prezentácií a diskusií.

Začiatkom júna prezentovalo 59 žiakov základných škôl z celého Slovenska 38 vedátorských projektov. Na jednom projekte môžu pracovať jeden, dvaja alebo traja autori.
Princípom je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO.
Pre žiakov základných škôl je veľmi dôležité pedagogické vedenie učiteľmi, ktorí im svojou nadprácou a venovaním sa pri tvorbe projektov umožňujú hravou formou priblížiť prírodné a technické vedy. Aj keď členovia Odbornej hodnotiacej komisie ocenili len súťažiacich žiakov, AMAVET ako prácou organizátor súťaže si uvedomuje, že ich aktivity idú ruka v ruke s prácou pedagógov.
Sumár projektov nájdete na: https://www.amavet.sk/https-www-amavet-sk-publikacie/.

Ján Nemec, AMAVET

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 7/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.