Finále 15. ročníka Strojárskej olympiády

Dňa 17. 2. 2022 sa uskutočnilo online finále vedomostnej súťaže Strojárska olympiáda, ktorá vznikla s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelávania v spoločnosti a propagovať technické vzdelávanie.

Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem súťažiť, prezentovať svoje projekty, získať zaujímavé poznatky a skúsenosti a bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave. Akcia bola vyvrcholením aktivít zameraných na propagáciou bakalárskeho štúdia na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, ktorá by sa neuskutočnila bez pomoci našich partnerov z priemyslu a to hlavných partnerov Volkswagen Slovakia, Siemens Slovensko, Schaeffler Slovensko a Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky. Ďalšími partnermi podujatia sú BOGE Elastmetall Slovakia, spoločnosť KUKA, Výskumný ústav zváračský, Slovenská spoločnosť údržby, Zväz automobilového priemyslu, ŠVEC GROUP, Chipita Slovakia. Patrí im veľká vďaka. Jedným z dôvodov, prečo podporujú priemyselní partneri túto súťaž je, že Slovensko potrebuje nevyhnutne novú generáciu strojných inžinierov. Dopyt po absolventoch Strojníckej fakulty STU v Bratislave neustále narastá. Medzi najúspešnejšie patrili témy, ako sú napríklad robotické rameno, návrh a realizácia smart skleníka, dizajn autonómneho UAV či solárny kvet. Študenti svojimi prácami top manažérov doslova nadchli. My vo Volkswagen Slovakia sme veľmi hrdí a tešíme sa, že môžeme túto súťaž, túto Olympiádu sprevádzať, dnes už po niekoľkýkrát, povedal člen predstavenstva pre personálnu oblasť spoločnosti Volkswagen Slovakia Sebastian Krapoth.

Bohužiaľ sme nemohli privítať študentov a pedagógov z celého Slovenska priamo na pôde našej fakulty. Pandemická situácia neumožnila študentom osobne spoznať pedagógov, študentov, vidieť laboratóriá a skvelé projekty. Snažili sme sa študentom priblížiť prostredie fakulty a študijné programy aspoň prostredníctvom online podujatia Deň otvorených dverí, ktoré sa uskutočnilo 10. 2. 2021.

Hlavným cieľom súťaže Strojárska olympiáda je popularizácia technického vzdelávania, pretože Slovensko nevyhnutne potrebuje novú generáciu strojných inžinierov, povedal dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave profesor Ľubomír Šooš.

V súčasnosti zvláda naša krajina krízu predovšetkým vďaka strojárenstvu a automobilovému priemyslu. Práve preto je nesmierne dôležité poukázať na dôležitosť technického vzdelávania mladých ľudí. Študentom patrí môj úprimný obdiv a rešpekt. Ako veľký prínos vnímam to, ako dokázali reflektovať na aktuálnu situáciu na trhu, a to vďaka témam, ktoré sú v súčasnom období dôležité. Týkajú sa napríklad alternatívnych zdrojov energie, automatizácie procesov či šetrenia životného prostredia. Strojársky priemysel jednoznačne v súčasnosti čelí výzvam, ako je prilákanie kvalifikovaných talentovaných odborníkov. Nevyhnutne potrebujeme novú generáciu strojárov. Strojarina už dávno nie je o ťažkej drine a špine. Ide o skutočne o high tech priemysel s veľkým kariérnym potenciálom, skonštatoval generálny sekretár Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky Jozef Kvoriak.

Súťaže sa zúčastnilo 22 stredných škôl. Medzi najlepších študentov tohto ročníka patrili: Alexander Lomnický zo SOŠ Nováky, Patrik Jakubík, Samuel Kormanec zo SOŠ strojníckej z Kysuckého Nového Mesta, Jakub Janica, Libor Zurvalec zo Súkromnej SOŠ Automobilovej v Bratislave, Filip Czucz, Radoslav Marčiš, Martin Rybár, Erik Burák zo SPŠ elektrotechnickej Karola Adlera v Bratislave, Dominik Mankovický, Samuel Čápek zo SPŠ strojníckej a elektrotechnickej v Nitre, Matúš Stopka, Andrej Komada zo SPŠ v Dubnici nad Váhom, Daniel Diossy zo SPŠ dopravnej v Bratislave, Tomáš Brežina zo SPŠ techniky a dizajnu v Poprade. Špeciálnu cenu od spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia, dvojtýždennú stáž priamo v spoločnosti, získal Martin Fábry zo SPŠ v Dubnici nad Váhom s prácou Auto na diaľkové ovládanie s použitím alternatívneho zdroja pohonu.

Už teraz sa tešíme, keď privítame týchto výnimočných ľudí na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.

Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Komentáre