Grafika budúcnosti

Nový laserový systém poskytuje plnofarebné 3D obrazy voľne sa vznášajúce vo vzduchu. Zatiaľ čo hologramy sú obrazy na rovnom povrchu, ktoré sa kvôli odrazu svetla od materiálu javia ako trojdimenzionálne, novovytvorené obrazce skutočne zaberajú 3D priestor. Navyše, nová technika vytvára 3D obrazy, ktoré je, na… pokračuj

Zverejnili zatiaľ najpresnejšiu 3D mapu Mliečnej dráhy

Predstavitelia Európskej vesmírnej agentúry (ESA) zverejnili doteraz najpresnejšiu trojrozmernú mapu galaxie Mliečna dráha, ktorú zhotovili na základe údajov z vesmírneho observatória Gaia. To určilo presnú polohu a svietivosť 1,142 miliardy hviezd, z ktorých približne 400 miliónov doteraz vedci nezaznamenali v žiadnom katalógu. Pre viac dva… pokračuj