História robotiky

Peter Hubinský z Ústavu robotiky a kybernetiky FEI STU priblíži v májovej vedeckej cukrárni, aká bola cesta od stredovekých automatov po robotizované automobilky.

Od starovekých bájí cez stredoveké automaty, prvé priemyselné roboty zo 60. rokov až po súčasnosť. Prednáška sa bude zameriavať na históriu robotiky, ktorá v súčasnosti preniká do všetkých oblastí života spoločnosti. Okrem jej začiatku a vývoja sa dozviete viac aj o rôznych robotických aplikáciách používaných pri výskume kozmu, v medicíne, záchranárstve, oblasti bezpečnosti a vojenstva a oboznámite sa aj s rôznymi oblasťami servisnej robotiky.
Prednášku neskôr nájdete na YouTube kanáli CVTI SR v zozname Vedecká cukráreň.

Prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., dlhodobo pôsobí v Ústave robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako prednášajúci v oblasti robotiky, mechatroniky a teórie systémov. Výskumne sa venoval najmä riadeniu slabo tlmených mechatronických systémov a rôznym robotickým témam.

Text a foto NCP VaT