Historický ústav vydal knihu, ktorá mapuje vyše 200 rokov korupcie

Dej publikácie s jednoduchým názvom Korupcia sa začína v 18. storočí v Uhorsku a končí sa v roku 2012 na Slovensku. Napísal ju kolektív autorov z Historického ústavu SAV pod vedením doc. Petra Šoltésa, PhD. a Mgr. Lászlóa Vörösa, PhD. Spoluautor László Vörös tvrdí, že mechanizmy korupcie sa za takmer dve storočia zásadne nezmenili a ľudia by mali vedieť, ako spolu moc a korupcia súvisia.

Podľa publikácie sa korupcia stala súčasťou vysokej politiky v stredoeurópskom priestore už v 19. storočí. Zapríčinila sa o to premena charakteru politiky, kedy postupne vznikali organizované strany v tej podobe, ako ich poznáme dnes. Politika sa stávala čoraz nákladnejšou záležitosťou, no zavedenie legálnych spôsobov financovania politickej činnosti prichádzalo so značným oneskorením.

 „Systém prepojenosti podnikateľských elít a najvyšších špičiek moci vznikol na základe toho, že veľa ľudí z bežnej populácie získalo volebné právo a museli ste ich presvedčiť, aby volili práve vás. Volebné kampane boli veľmi drsné a všetko to stálo obrovské peniaze,“ vysvetľuje László Vörös. Financie na volebné kampane získavali politické strany od podnikateľských a bankárskych kruhov výmenou za štátne zákazky či udeľovanie monopolov veľkým súkromným spoločnostiam. Rôzne korupčné modely potom podľa autora pokračovali počas prvej Československej republiky a slovenského štátu až po súčasnosť.

Autori chcú knihou osloviť čo najviac ľudí, čomu je prispôsobený aj jej jazyk a dobové plagáty z politických kampaní či politické karikatúry na tému korupcie, ktoré sú súčasťou publikácie.

„Keď skúmame korupciu, nechceme napísať len to, že politici boli v danom období korupční, ale aj vysvetliť ako korupčné javy fungujú, do akej miery bola korupcia systémovým prvkom a či bola na strane držiteľov moci snaha podnikať protiopatrenia,“ hovorí Vörös. 

Publikácia, ktorá už stihla získať Cenu za vedeckú a odbornú literatúru Literárneho fondu, by sa na pulty kníhkupectiev mala dostať v priebehu nasledujúcich týždňov.

Vedci z Historického ústavu SAV sa téme korupcie na našom území venujú naďalej a rozširujú aj jej kontext. Momentálne riešia projekt zameraný na skúmanie kontinuity a diskontinuity spoločenských elít na Slovensku počas 19. a 20. storočia. Na tento výskum nadväzujú ďalšie projekty s témami politickej korupcie, politizácie nižších vrstiev obyvateľstva a s tým súvisiacou nacionalistickou propagandou, ktoré sa začnú v januári budúceho roku. „Téma elít, korupcie a nacionalizmu vytvára, prirodzene, nadväzujúci kruh, preto sme sa rozhodli výskum týchto tém dlhodobo prepájať,“ hovorí László Vörös z Historického ústavu SAV.