Horúčava robí z lariev vegetariánov

3-6-zabaJednu z najväčších hrozieb pre biodiverzitu predstavujú zmeny klímy. Postupným zvyšovaním globálnej teploty sú najviac postihnuté obojživelníky. Tím vedcov z univerzít v portugalskom Lisabone a švédskej Uppsale študoval, ako vlny horúčav ovplyvňujú voľbu potravy pri troch druhoch žiab, vyskytujúcich sa na Pyrenejskom  polostrove. Obojživelníky sú mimoriadne citlivé na globálne otepľovanie, pretože majú priepustnú kožu a komplexný životný cyklus, pozostávajúci z vodného larválneho štádia a suchozemského štádia. V skutočnosti už teraz pozorujeme rapídny úbytok ich populácie i ich vymieranie v globálnom meradle, a preto sa v ostatných desaťročiach stali stredobodom štúdia a programov na ich zachovanie, povedal Germán Orizaola, spoluautor štúdie uverejnenej v časopise Ecology. Larvy troch druhov žiab skúmali v troch odlišných prostrediach: s čisto vegetariánskou potravou, so živočíšnou potravou a zmiešanou potravou. Práve prostredie so zmiešanou potravou umožnilo vedcom určiť, či a ako sa menili stravovacie zvyklosti lariev pri zmene teploty. Najdôležitejším výsledkom výskumu bolo, že všetky tri druhy lariev začali pri rastúcej teplote prijímať viac rastlinnej potravy.

RM

Foto Tiago Jesus

Komentáre