Hrozba v ľade

Podľa vedcov zo Spoločného výskumného centra (JRC) Európskej komisie majú staroveké patogény, ktoré unikajú z topiaceho sa permafrostu, potenciál poškodzovať mikrobiálne spoločenstvá a ohrozovať ľudské zdravie.

Foto Pixabay

Tím Giovanniho Stronu z JRC pomocou počítačových simulácií kvantifikoval ekologické riziká, ktoré predstavujú patogénne mikróby uviaznuté v ľade. Výskumníci experimentovali s umelou evolúciou, pri ktorej digitálne vírusom podobné patogény z minulosti napadli spoločenstvá hostiteľov podobných baktériám. Porovnávali vplyv inváznych patogénov na diverzitu hostiteľských baktérií s diverzitou v kontrolných spoločenstvách, v ktorých k invázii nedošlo. Zistili, že v simuláciách mohli dávne invázne patogény často prežiť a vyvíjať sa a približne 3 % sa stali dominantnými. Zatiaľ čo väčšina mala malý vplyv na zloženie väčšieho spoločenstva, približne jedno percento prinieslo nepredvídateľné výsledky. Niektoré patogény spôsobili vymretie až tretiny hostiteľských druhov, kým iné zvýšili diverzitu až o 12 percent v porovnaní s kontrolnými simuláciami.
Riziká, ktoré predstavuje jedno percento uvoľnených patogénov, predstavujú vzhľadom na obrovský počet pravidelne uvoľňovaných pradávnych mikróbov značné nebezpečenstvo. Patogény cestujúce v čase by sa mohli stať hnacími silami ekologických zmien a hrozbami pre ľudské zdravie.

Zo stránky EurekAlert! spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 9/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.