Indikátory života

Plyny, ktoré organizmy produkujú pri čistení svojho prostredia, by mohli byť dôkazom života na planétach obiehajúcich okolo iných hviezd. Na Zemi život produkuje chemické látky, ktoré menia atmosféru: rastliny napríklad vylučujú kyslík a množstvo živočíchov aj rastlín uvoľňuje metán. Život inde v galaxii by mohol robiť to isté. Mnohé plyny, ktoré sú súčasťou života, sa však uvoľňujú aj pri procesoch, ktoré so životom vôbec nesúvisia. Ich detekcia by mohla viesť k falošnému dojmu živej planéty, hoci by išlo len o sterilnú skalu.

Ilustrácia NASA Goddard Space Flight Center

Najmenej jeden typ zlúčenín by však mohol poskytnúť jednoznačné indície: zlúčeniny potvrdzujúce život sa nazývajú metylované plyny. Mikróby, huby, riasy a rastliny vytvárajú tieto chemické látky spojením atómov uhlíka a vodíka s toxickými materiálmi, ako sú chlór alebo bróm. Vzniknuté zlúčeniny sa vyparujú, čím sa tieto nebezpečné, život ohrozujúce prvky odparia.
Prítomnosť týchto zlúčenín v atmosfére planéty by bola silným znakom života, potvrdzuje astrobiologička Michaela Leungová z Kalifornskej univerzity v Riverside. To isté podľa nej neplatí pre kyslík a metán. Kyslík sa môže hromadiť vtedy, keď horúca hviezda zohrieva oceány planéty. A neživé geologické javy ako sopky dokážu produkovať metán podobne ako živé organizmy.

Zo stránky ScienceNews spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 3/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.