Jarné sústredenie FYKOS-u 2022

Spoločná fotografia účastníkov a organizátorov

Takmer 40 účastníkov a viac ako 20 organizátorov sa tentokrát stretlo v malebnom mestečku na okraji Jizerských hôr – v Hejniciach (Eregione). Témou sústredenia bol mytologický svet vytvorený J. R. R. Tolkienom. Od 23. 4. 2022 do 1. 5. 2022 si účastníci (Númenorejci) mohli na vlastnej koži vyskúšať, aký turbulentný bol Druhý vek Stredozeme.

Sústredenie sa len rozbiehalo, keď obyvateľov Númenoru prekvapila prvá nočná hra. Ani na chvíľu teda nemuseli pochybovať o tom, aký náročný program ich bude počas celého týždňa v Eregione čakať. Boli poučení hneď na začiatku, že každá ich aktivita sa bude bodovať, čo bude mať veľký vplyv na ich spoločenské postavenie, ba dokonca prežitie.

Aj takto môže vyzerať radosť z Fyziklání

Dni sa začínali rozcvičkou pre telo i myseľ – behaním a následným počítaním fyzikálnych príkladov počas raňajok. Po raňajkách zväčša nasledovali dva bloky prednášok otvárajúce dvere do sveta fyziky od derivácií cez Lagrangeove rovnice až po pásovú štruktúru látok a spracovanie dát v Pythone. Zvlášť posledná menovaná prednáška mala veľké využitie v ďalšom bode programu sústredenia. Tým bol experiment realizovaný v malých skupinkách a následná prezentácia našich výsledkov pred veľmi prísnou (no zároveň veľmi poučenou) komisiou organizátorov. Ani ranné rozcvičky však neboli samoúčelné a mali osobitný význam. Boli prípravou na Fyziklání v komornejšom vydaní. Všetky tímy boli vyrovnané, no na konci súťaže si mohol víťazstvo a sladkú odmenu odniesť len jediný tím.

Maximálna koncentrácia na legendový boj

Obed bol pre účastníkov časom získavania vyššieho postavenia a oddychu. Každý deň počas obeda boli Númenorejci povyšovaní do vyššieho spoločenského postavenia. Od prostého poddaného cez lukostrelca, rytiera, radcu kráľa až po kráľa a kráľa kráľov. Najvyššiu hodnosť dosiahli len dvaja najaktívnejší členovia výpravy. Po jedle mali vždy aspoň 20 minút času pre seba, čo bolo však stále nehorázne málo oproti tomu, koľko trvala ďalšia, hlavná činnosť dňa – legendová hra.
Legendová hra, teda aktivita príbehovo prepojená na tému Pána Prsteňov, zakaždým prekvapila. Súčasne bola príležitosťou zbierať body pri vyrábaní prsteňov moci, v bitke so Sauronovym vojskom (organizátormi), pri dolapení utekajúceho Temného Pána, v boji za Sauronove práva, pri obetovaní darov Melkorovi, a nakoniec pri napomáhaní strane dobra či zla pri stavbe lodí.

Naše pocity nielen počas divadelných predstavení

Účastníci sa na základe výšky bodového stavu za celý týždeň rozdelili na dve skupiny. Zástancovia Saurona sa vydali do Valinoru, kde všetkých čakala smrť namiesto sľúbenej nesmrteľnosti, a naopak odporcovia Temného Pána sa vydali na cestu do Stredozeme, ktorá si vyžiadala iba jednu obeť. Z výpravy štyridsiatich tak zostalo iba pätnásť preživších.
Hoci bola legenda, ktorá sa vinula celým sústredením, veľmi zaujímavá a naozaj do programu veľmi živo zapracovaná, účastníci sa predsa najviac zabavili počas divadelných predstavení, tanečného večera či pri záverečnej populárnej prednáške pripravenej účastníkmi na tému Jak sbalit Matfyzačku. Žiadna iná prednáška nemala väčšiu účasť a pre všetkých bolo veľkým sklamaním, keď sa avizovaná druhá časť už nestihla uskutočniť.

Návrh na nové logo FYKOS-u vytvorené počas jednej z nočných hier

V podobnej, mierne ťaživej atmosfére sa niesol aj celý posledný večer. I keď bola pripravená veľkolepá hostina a všetci účastníci boli odmeňovaní za svoju aktivitu, deň s veľkým D – deň odchodu sa každou minútou viac a viac približoval. Všetci si uvedomovali, že sa postupne musia rozlúčiť so svojimi starými aj novými kamarátmi, z ktorých väčšinu neuvidia skôr ako o polroka na ďalšom sústredení FYKOS-u. 
Týmto sa chcem poďakovať všetkým organizátorom, ktorí sústredenie usilovne pripravovali niekoľko mesiacov a aj počas samotného trvania sústredenia si nemali kedy oddýchnuť. Všetky aktivity boli naozaj do detailov premyslené. Už teraz sa neviem dočkať na ďalšiu akciu FYKOS-u, kde budem mať možnosť svoje novozískané priateľstvá oživiť. 

Dávid Brodňanský
Foto archív FYKOS-u

Komentáre