Jazyk a vnímanie hudby

Používanie rodného jazyka, ktorý využíva tóny, zlepšuje vnímanie melódie, ale na úkor rytmu. Tónové jazyky využívajú výšku tónu na rozlíšenie slov, ktoré by inak mohli znieť rovnako. Napríklad v mandarínčine znamená kôň, zatiaľ čo znamená matka. Netónové jazyky, ako je napríklad španielčina, používajú zmeny výšky tónu na naznačenie emócií, ale nie na zmenu významu slova.

Foto Unsplash/RF._.studio

Psychologička Jingxuan Liu s kolegami z Dukovej univerzity analyzovali hudobné schopnosti takmer pol milióna ľudí z 203 krajín prostredníctvom online hry. Účastníci plnili hudobné úlohy vrátane identifikácie melódií s rôznou výškou tónu a hľadania zodpovedajúceho rytmu. Rodení hovoriaci 19 tónových jazykov boli v priemere lepší v úlohe s melódiami v porovnaní s hovoriacimi 29 netónových jazykov. Vďaka tónovému materskému jazyku vnímali melódie dokonca asi o polovicu lepšie ako vďaka hodinám hudby. V úlohách týkajúcich sa rytmu však neboli takí úspešní.
Ľudia si musia vyberať, čomu venujú pozornosť. Výškové vzory sú v tónových jazykoch veľmi dôležité, čo by mohlo vysvetľovať hudobný kompromis. Máte obmedzený zdroj pozornosti a musíte ho nejako rozdeliť, uviedla kognitívna vedkyňa Courtney Hiltonová z Aucklandskej univerzity na Novom Zélande. Výsledok štúdie podľa nej ukazuje, že jazyk, ktorým niekto hovorí a ktorý je dôležitou súčasťou kultúry, tiež formuje poznanie.

Zo stránky ScienceNews spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 6/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.