Klíma a naša Zem

V štvrtej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o životnom prostredí hovorí Peter Hrabčák o klíme.

Fascinujúci vzťah medzi klímou a životom na našej Zemi trvá už 4 miliardy rokov. Počas tejto doby sa vzájomne ovplyvňovali a vyvíjali. Život určite patrí medzi najvýznamnejšie klimatotvorné faktory. Je možné tvrdiť, že klíma na našej planéte sa v minulosti vďaka životu menila veľmi pomaly, avšak zásadne. Počas miliónov rokov dokázali živé organizmy prostredníctvom fotosyntézy stiahnuť z atmosféry obrovské množstvo oxidu uhličitého, a tým zabrániť nadmernému otepleniu Zeme.
Ľudia veľkú časť z tohto uloženého uhlíka vracajú späť do atmosféry z geologického hľadiska v bleskurýchlom čase. Čo táto zmena spôsobuje našej klíme? Otepľuje sa atmosféra aj vo väčších výškach? Má nejaký vplyv klimatická zmena aj na ozónovú vrstvu? Prednáška prináša odpovede na položené otázky a okrem toho sa venuje aj ďalším zaujímavým oblastiam z podnetnej problematiky klimatickej zmeny.

Mgr. Peter Hrabčák, PhD., vyštudoval meteorológiu a klimatológiu na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2019 obhájil dizertačnú prácu zameranú na oblasť dištančného monitoringu atmosférických aerosólov. Od roku 2014 až doteraz pracuje v Aerologickom a radiačnom centre Slovenského hydrometeorologického ústavu v Gánovciach. Na tomto pracovisku naďalej rozvíja dištančný výskum aerosólov, popritom sa okrem iného venuje aj problematike monitoringu celkového ozónu a slnečného žiarenia. Vďaka medzinárodnej spolupráci medzi Českým a Slovenským hydrometeorologickým ústavom sa mu v roku 2018 podarilo dostať na krátku pracovnú cestu do Antarktídy.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube Veda na dosah – CVTI SR.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti životného prostredia.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

Komentáre