Knižnica k ľuďom domov

Na fotografii zľava prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSC., generálny riaditeľ CVTI SR a doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor UMB pri podpise memoranda o spolupráci, foto Ján Laštinec, CVTI SR

Pandémia koronavírusu zamiešala karty a zasiahla každý sektor. Rozprávať by o tom vedeli tisícky študentov, ktorí namiesto chodenia do škôl ostávali doma a študovali online formou. Knižnice boli celé mesiace zatvorené, pretože také boli pravidlá lockdownu. Mnohí študenti a vedeckí pracovníci sa tak nedostali k vybranej literatúre.
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) im knižnicu po novom prinášajú domov. Študenti, pedagógovia aj vedeckí pracovníci sa budú môcť dostať do virtuálnej študovne aj vedeckej knižnice, kde nájdu nové digitalizované knihy a dôležité dokumenty. UMB je prvou univerzitou, s ktorou CVTI SR podpísalo memorandum o spolupráci a má záujem postupne pokračovať v podobnej spolupráci aj s ďalšími univerzitami.
Vedecká knižnica CVTI SR, pôvodne Slovenská technická knižnica, funguje už od roku 1938. Patrila k priekopníkom v zavádzaní nových technológií a počas svojej 83-ročnej histórie zažila mnohé zmeny. Tým najnovším sa CVTI SR aj univerzity usilujú prispôsobiť.

Simona Simanová, RTVS