Konvertoplány na Slovensku

Dva unikátne konvertoplány Bell – Boeing CV-22B Osprey zo 7. letky špeciálnych operácií amerických vzdušných síl v Európe nacvičovali na vojenskej leteckej základni Kuchyňa na Záhorí lety v sťažených podmienkach.

Konvertoplány Osprey pôsobili na Slovensku v čase od 28. 11. 2016 do 2. 12. 2016. Vojenské výcvikové priestory na Záhorí sú vhodné na nácvik lietania počas tzv. brownoutu, čo je anglický výraz pre obmedzený výhľad posádky (najmä pri vrtuľníkoch) počas vzletu a pristátia v dôsledku vírenia prachu alebo piesku vo vzduchu.

Letka špeciálnych operácií

Konvertoplán manévruje nad terénom.

Vojenská jednotka 7. letka špeciálnych operácií (7th Special Operations Squadron – SOS) je súčasťou 352. skupiny pre špeciálne operácie amerických vzdušných síl v Európe (USAFE). Pôsobí na základni Mildenhall vo Veľkej Británii a jej úlohou je vykonávať špeciálne, napríklad protiteroristické, operácie na veľké vzdialenosti. Konvertoplány Osprey používa od roku 2013.

Unikátny lietajúci stroj 

Americký vojenský konvertoplán Osprey (morský jastrab) je špeciálne lietadlo s krátkym pevným krídlom a preklopnými rotormi. Spája výhody vrtuľníkov (vertikálny štart a pristátie) s výhodami lietadiel (vysoká cestovná rýchlosť, dlhý dolet). Môže štartovať a pristávať podobne ako vrtuľník alebo len s krátkym vzletom a pristátím. Na jeho vývoji a výrobe sa spoločne podieľali spoločnosti Bell Helicopter Textron a Boeing-Vertol.

Komplikovaný vývoj

Vývoj konvertoplánu sa začal v roku 1981, prvý prototyp vzlietol v roku 1989.  Vzhľadom na technologickú a finančnú náročnosť konštrukcie bol jeho vývoj spojený s viacerými problémami. Počas záletu a testov došlo k niekoľkým ťažkým haváriám. Celkovo prišlo pri vývoji o život 36 osôb a technici museli odpísať 10 strojov.

Lietadlo za 100 miliónov

Rolovanie na dráhe letiska

Osprey sa vyrába v niekoľkých verziách: CV-22B – verzia používaná útvarmi pre špeciálne operácie, MV-22B – verzia používaná americkou námornou pechotou na lietadlových lodiach (krídlo je možné zložiť rovnobežne s trupom a vrtule sklopiť na jednu stranu v priebehu 90 sekúnd), CMV-22B – nákladná verzia na zásobovanie lietadlových lodí. Pripravuje sa tiež verzia pre záchranné misie a protiponorková verzia. Cena nového Ospreya je po započítaní nákladov na vývoj podľa niektorých zdrojov až 100 miliónov dolárov. To je približne dvakrát viac než výkonovo porovnateľné vrtuľníky.

Bojové nasadenie

Armáda prvýkrát konvertoplány nasadila v rokoch 2007 až 2009 v Iraku v operácii Iracká sloboda. Po skúsenostiach z Iraku na Ospreyoch odstránili niektoré nedostatky v prevádzkovej spoľahlivosti. Vylepšené verzie MV-22B v rokoch 2009 až 2012 pôsobili v Afganistane, kde prepravovali osoby a materiál a vykonávali záchranné misie.

Osprey pri prechode z letového režimu vrtuľník do režimu lietadlo

V záchranných operáciách v bojových líniách sa plne uplatnil ich potenciál (pristátie kdekoľvek, vysoká rýchlosť) a veľmi sa osvedčili. Nepriateľ stroje mnohokrát zasiahol, ani jeden zo zásahov však nebol príčinou zostrelenia alebo núdzového pristátia. V súčasnosti sa stroje Osprey považujú za najspoľahlivejšie vo výzbroji americkej námornej pechoty.

Dopravný prostriedok budúcnosti

Konvertoplány Osprey sú revolučným dopravným prostriedkom. Ich rozšírenie aj na civilný trh by znížilo ich terajšiu vysokú cenu a prevádzkové náklady. Napriek komplikovanému vývoju a finančnej náročnosti sa konvertoplány úspešne zaradili medzi inovatívne riešenia s možným využitím v budúcnosti.

PaedDr. Ing. Rastislav Oslej

Foto autor

Komentáre