Koraly strácajú farbu

3-6 Veľká koralová bariéra1Koraly Veľkej koralovej bariéry si vytvorili mechanizmus teplotnej znášanlivosti, ktorý im pomohol prispôsobiť sa nárastu teploty mora v posledných desaťročiach. Problémom však je, že ak sa teplota mora zvýši o 0,5 °C, koraly môžu o tento ochranný mechanizmus prísť. Vedci upozorňujú, že by sa bielenie koralov mohlo rapídne zvýšiť. Pre optimálny rast a zdravie koralov je potrebný symbiotický vzťah s riasami a bielenie koralov predstavuje stratu tejto symbiózy. Tracy Ainsworthová z Univerzity Jamesa Cooka analyzovala satelitné merania teploty mora Veľkej koralovej bariéry a zistila teplotnú hranicu bielenia. V meraniach v priebehu 27 rokov identifikovala 372 období prehrievania. Teplota, pri ktorej sa začínalo bielenie koralov, bola 2 °C nad maximálnu mesačnú priemernú teplotu. Keď teplota mora stúpla na hranicu únosnosti a neskôr sa znížila (tzv. ochranný scenár), odolnosť koralov proti ďalším prekročeniam teplotnej hranice sa zvýšila. To znížilo úroveň bielenia a odumierania buniek koralov. Autori štúdie simulovali teploty, aké možno v tejto oblasti očakávať v budúcnosti a výsledky boli šokujúce – väčšina koralov, ktoré boli doteraz vystavené ochrannému scenáru, preukázali známky bielenia už pri teplotách mora vyšších len o 0,5 °C oproti súčasnosti. Takýto nárast teploty mora Veľkej koralovej bariéry by mal nastať už do 40 rokov.

JK

Foto wikipédia/Sarah Ackerman, pixabay