LaBáK pokračuje

Pod záštitou Asociácie pre mládež, vedu a techniku s partnerskou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia a magazínu QUARK pokračovala v marci online súťaž LaBáK už svojím tretím súťažným kolom.

V rámci tohtoročného cyklu Štyri živly bola v tomto kole hlavnou témou Zem. Na riešenie mali súťažiaci čas do 1. apríla. Po mesačnej prestávke odštartuje finálové kolo tohto ročníka venované živlu vzduch.

Úspešné dievčatá aj chlapci

Po vyhodnotení prechádzajúcich dvoch kôl s ústrednými témami Oheň a Voda už poznáme mená štyroch víťazov kôl v oboch súťažných kategóriách.V kategórii základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií sa víťazkou prvého súťažného kola stala Margaréta Lejová zo Základnej školy na Dudovej ul. v Bratislave. V druhom kole zvíťazila Petra Polanská zo Základnej školy s materskou školou Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom. Zatiaľ čo predchádzajúca kategória patrila slečnám, kategórie štvorročných gymnázií a vyšších ročníkov osemročných gymnázií sa ujali mladí muži. Víťazom prvého súťažného kola sa stal Samuel Škoda z Gymnázia na Varšavskej ul. v Žiline a v druhom súťažnom kole zvíťazil Matej Nemeček z toho istého gymnázia. Víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalších štyroch súťažiacich, ktorí budú najúspešnejší pri riešení nasledujúcich kôl. Samozrejme, najhodnotnejšie ocenenia čakajú na štyroch absolútnych víťazov v každej kategórii, ktorým sa vďaka šikovnosti a usilovnej práci podarí získať najvyšší počet bodov v rámci všetkých súťažných kôl.

Výzva

Navyše, ak ti nestačí pozícia riešiteľa a myslíš si, že bez problémov zvládneš vymyslieť nejakú zaujímavú súťažnú úlohu, či iným spôsobom prispieť k zlepšeniu súťaže, prípadne niekoho takého poznáš, neváhaj nás kontaktovať a svoje pripomienky alebo vzorové súťažné úlohy pošli na adresu dkostolani@amavet.sk a my sa ti určite ozveme!

Za tím tvorcov LaBáK-u Dominik Kostoláni, koordinátor súťaže

Komentáre