Ľahšie prispôsobenie sa

Ilustračné foto Pixabay

Vedecký tím vedený Daxom Hoffmanom z amerického Národného inštitútu zdravia objavil v myšiach to, čo považujú za prvú známu genetickú mutáciu na zlepšenie kognitívnej flexibility – schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa situáciám.
Gén nazývaný KCND2 kóduje proteín regulujúci draslíkové kanály. Tie riadia elektrické signály, ktoré sa pohybujú pozdĺž neurónov. Elektrické signály stimulujú chemických poslov, ktorí prechádzajú z neurónu do neurónu. Vedci teraz zistili, že zmena jedného páru báz v géne KCND2 zvyšuje schopnosť proteínu tlmiť nervové impulzy. Ukázalo sa, že pri kognitívnej úlohe myši s touto mutáciou fungovali lepšie ako myši bez mutácie. Úlohou bolo nájsť mierne ponorenú plošinu, ktorá bola premiestnená na nové miesto a plávať na nej. Myši s mutáciou našli premiestnenú platformu oveľa rýchlejšie ako tie bez mutácie.
Vedci teraz plánujú preskúmať, či mutácia ovplyvní nervové siete v mozgu zvierat. Konečným cieľom výskumu je nájsť možnosti liečby neuropsychiatrických porúch charakterizovaných kognitívnou nepružnosťou. Štúdium génu a jeho proteínu môže v konečnom dôsledku viesť k pochopeniu podstaty kognitívnej flexibility ľudí. Môže to pomôcť zlepšiť pochopenie epilepsie, schizofrénie, syndrómu fragilného chromozómu X a poruchy spektra autizmu, pretože všetky tieto choroby sú spojené s inými mutáciami v KCND2, uviedol Dax Hoffman.

Zo stránky Neuroscience News spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 5/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.