Laserové operácie oka

lasers-pixabaySpôsob práce, najmä celodenné sedenie pri monitoroch, ale aj prirodzené starnutie spôsobujú zhoršenie zraku. Okrem tradičných okuliarov a kontaktných šošoviek sa na korekciu dioptrických chýb oka čoraz častejšie používajú zákroky laserom.

Krátkozrakosť je optická chyba oka, pri ktorej sa lúče svetla zbiehajú pred sietnicou, takže obraz sa na sietnicu nepremieta ostro. Prejavuje sa horším videním vzdialených predmetov a je to najčastejšia očná chyba v ľudskej populácii. Stupeň krátkozrakosti sa vyjadruje dioptriami s mínusovým znamienkom.
Pri ďalekozrakosti sa lúče svetla pretínajú vo fiktívnej rovine za sietnicou oka, čiže na sietnicu dopadajú v rôznych bodoch, takže vidíme neostrý obraz. Ďalekozrakosť sa prejavuje neostrým videním blízkych predmetov. Vyjadruje sa dioptriami s plusovým znamienkom.
Obe chyby súvisia so schopnosťou zaostriť pohľad na blízke alebo vzdialené objekty. Oko mení optické vlastnosti (dioptrie) sploštením alebo vyklenutím šošovky pomocou očného svalu. Pri zaostrení na diaľku sa očné svaly napnú, očná šošovka sa sploští a zrenička sa rozšíri. Pri zaostrení nablízko sú svaly povolené, očná šošovka je širšia a zornica sa zúži. Ľudské oko vie zmeniť svoje optické vlastnosti až o 12 – 15 dioptrií a zvládne to približne za tretinu sekundy. Vo vyššom veku sa táto schopnosť zmenšuje.

Pri ďalekozrakosti sa lúče svetla pretínajú vo fiktívnej rovine za sietnicou oka, pri krátkozrakosti sa zbiehajú pred sietnicou.

Evaporácia
V minulosti sa na zákroky s cieľom odstránenia dioptrických chýb oka využívali štandardne definované algoritmy, ktoré na skorigovanie každej dioptrie potrebovali odstrániť 16 – 18 mikrónov materiálu rohovky.
V súčasnosti používané technológie sú oveľa sofistikovanejšie. Pri laserových zákrokoch laser pôsobí na rohovku, dochádza k evaporácii častíc, čiže k zmene pevného skupenstva na plynné. Vďaka tomu rohovka mení svoj tvar a zakrivenie. Napríklad pri korekcii mínusových dioptrií vytvorí laser v rohovke akúsi misku, v prípade plusových dioptrií útvar v tvare kruhu. Takto sa zmení lom svetla na rohovke a svetlo potom dopadá na sietnicu do oblasti najostrejšieho videnia.

Dva princípy
Na odstránenie dioptrických chýb laserom sa vo všeobecnosti využívajú dva princípy. Pri prvom, najstaršom princípe, zvanom PRK alebo LASEK, laser pôsobí priamo na povrch rohovky a evaporizuje všetko, čo mu stojí v ceste, vrátane nervových vláken, zakončení a tzv. výživových diaľnic pre rohovku. Tieto zákroky majú veľmi dlhú a bolestivú rekonvalescenciu, niekedy až šesť mesiacov.
Druhá skupina sú tzv. podpovrchové zákroky. Vykonávajú sa pomocou femtosekundového lasera, ktorý dokáže vytvoriť veľmi tenkú vrstvu tkaniva, tzv. príklopku, hrubú približne 100 mikrónov. Sú v nej nervové vlákna, zakončenia a tzv. výživové diaľnice zafixované do tenkej vrstvy tkaniva. Túto príklopku lekár nadvihne a excimerovým laserom, ktorý koriguje dioptrickú chybu, vykoná zákrok. Následne sa príklopka vráti na svoje miesto. Keďže nervové vlákna a zakončenia sa nepoškodili ani nezničili, pacient necíti bolesť a na druhý deň po zákroku môže normálne fungovať.
Štandardný laser skoriguje jednu dioptriu za 6 až 7 sekúnd, extrémne rýchle lasery dokážu dioptriu skorigovať za 1,5 až 2 sekundy. V tomto prípade však neplatí, že rýchlejšie je aj lepšie. Príliš rýchly zákrok je menej presný. Najpresnejšie sú lasery využívajúce digitálnu mapu (iLASIK).

070501-N-5319A-007 BETHESDA, Md. (May 1, 2007) - Capt. Joseph Pasternak, an ophthalmology surgeon at National Naval Medical Center Bethesda, lines up the laser on Marine Corps Lt. Col. Lawrence RyderÕs eye before beginning LASIK IntraLase surgery. The actual procedure can take only seconds, while most of the patientÕs time is spent preparing for the procedure. The new IntraLase procedure only takes days for service memberÕs to recover, versus months like the old PRK procedure. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Brien Aho (RELEASED)
Zákrok laserom pri metóde iLASIK je veľmi krátky a bezbolestný proces, foto wikipédia.

Vyšetrenia a rekonvalescencia
Pred zákrokom treba urobiť veľmi precízne vyšetrenie, ktoré trvá približne dve hodiny. Lekár pri vyšetrení skúma, aké zakrivenie má predná a zadná plocha rohovky, aká je vzdialenosť medzi rohovkou, dúhovkou, aké dlhé je oko a podobne. V procese nazývanom OCT, čo je variant CT vyšetrenia oka, sa vytvorí mapa dioptrickej chyby, ktorá je unikátna pre každé oko, podobne ako odtlačok prsta je unikátny pre každý prst. Na základe tejto mapy možno v každom bode rohovky určiť, akú charakteristiku má dioptrická chyba a ako ju korigovať. Z toho vyplýva aj názov metódy iLASIC (i – individualizovaný).
Na základe vyšetrenia lekár určí, či, a ak áno, aký operačný postup je najvhodnejší. Jedno z kritérií, ako rozpoznať seriózne pracovisko, je to, že operácia na korekciu dioptrických chýb sa nikdy nerobí v ten istý deň ako vyšetrenie, vysvetľuje MUDr. Pavol Veselý z očnej kliniky VESELY.

Pacient v deň operácie strávi na očnej klinike približne pol druha hodiny, z toho v operačnej sále 15 minút. Zákrok laserom pri metóde iLASIK sa vykonáva v dvoch krokoch na každom oku. Tieto kroky trvajú približne 2 × 10 až 15 sekúnd, je to teda veľmi krátky proces. Po zákroku vloží lekár pacientovi do oka špeciálnu kontaktnú šošovku, ktorá pôsobí, zjednodušene povedané, ako priesvitný obväz a pacient odchádza domov. Pacient po zákroku vidí, pričom videnie je spočiatku trochu zahmlené. Táto fáza trvá približne dve hodiny. Ďalší deň už väčšina ľudí bežne pracuje, napríklad aj s počítačom. Na druhý deň príde pacient na kontrolu, pri ktorej sa vyberie z oka kontaktná šošovka, potom sa pacient vracia do normálneho života. Môže pracovať, šoférovať a podobne. Ďalšie kontroly sú o sedem dní, o mesiac a dva mesiace.

Nie pre každého
Prirodzene, korekcia týchto chýb má svoje limity. Za rozumné a správne sa považuje korekcia dioptrickej chyby s plusovým znamienkom do +4 dioptrií a s mínusovým znamienkom do -7 až -8 dioptrií. Na korekciu dioptrických chýb mimo tohto intervalu je vhodnejšie a pre oko bezpečnejšie použiť iné technológie.

Laserové zákroky na odstránenie krátkozrakosti, ďalekozrakosti, prípadne astigmatizmu sú ideálne pre vekovú kategóriu od 19 do 42 rokov. Čo sa týka vekovej vhodnosti na jednotlivé typy operácií, každá klinika má stanovené intervaly, ktoré považuje pre pacienta za bezpečné a výhodné z hľadiska progresu zrakovej chyby. Napríklad pre pacientov nad 46 rokov už operácia laserom nie je vhodná a lekár odporučí iný, vhodnejší typ zákroku.

Pri laserových zákrokoch laser pôsobí na rohovku, dochádza k evaporácii častíc, čiže k zmene pevného skupenstva na plynné. Vďaka tomu rohovka mení svoj tvar a zakrivenie.

Je prirodzené, že starnutím sa aj po operácii naďalej menia optické pomery v oku. Ako príklad uvedieme 40-ročného pacienta s dioptrickou chybou -5 dioptrií. Je veľmi pravdepodobné, že potrebuje aj okuliare na čítanie, takže používa dva druhy okuliarov. Pacienta dôsledne poučíme, že po zákroku bude potrebovať okuliare na čítanie, takže sa zbaví jedných okuliarov. Výhodnejší typ operácie pre takéhoto pacienta je však zákrok nazývaný femto PRELEX, pri ktorom sa do oka vložia multifokálne šošovky, vďaka ktorým sa dá dobre vidieť bez okuliarov aj na diaľku, aj čítať, vysvetľuje MUDr. Veselý. Laserový zákrok sa vykonáva na povrchu oka, zákrok typu femto PRELEX sa vykonáva vnútri oka, pričom aj pri tomto zákroku sa používa laser.

vysetrenie
Pred zákrokom sa robí veľmi dôkladné a precízne vyšetrenie.

Vysoká úspešnosť
Ako pri každom lekárskom zákroku sa ani pri laserových korekciách dioptrických chýb oka nedá zaručiť stopercentná úspešnosť. Každé tkanivo má iné biomechanické vlastnosti, a preto reaguje na zákrok individuálnym spôsobom. Úspešnosť laserových očných zákrokov presahuje vo všeobecnosti v celosvetovom rozsahu 95 percent. Lekári za neúspech považujú aj stav, ak pacient po niekoľkých mesiacoch po zákroku zistí, že jeho zrak nie je taký dobrý, ako bol po operácii. Ľudské tkanivo, rohovku nevynímajúc, má totiž schopnosť do určitej miery sa regenerovať, takže v niektorých prípadoch rohovka stenčená vaporizáciou akoby trošku dorástla. Ak tento jav nastane, spravidla to spôsobí zmenu o štvrť alebo pol dioptrie. Opakovaný zákrok tento zlomok dioptrie dokáže kedykoľvek odstrániť.
Z času na čas sa v odbornej svetovej literatúre nájde prípad, že nejaký človek po takomto zákroku prišiel o zrak. Najčastejší dôvod je nedodržiavanie pokynov na pooperačnú liečbu a rekonvalescenciu, napríklad niekto sa ide na druhý deň kúpať do špinavej vody. Samozrejme, nájdu sa aj prípady, v ktorých k problémom došlo vinou nesprávnej diagnózy počas povrchného vyšetrenia.

Ľuboslav Lacko
Foto archív autora