Laureáti študentskej osobnosti Slovenska 2020/2021

Sedemnásty ročník súťaže Študentská osobnosť Slovenska spoznal svojich laureátov za akademický rok 2020/2021. Podujatie sa organizuje pod záštitou prezidentky SR pani Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied. Porota pre posudzovanie nominácií bola zložená výlučne z odborníkov menovaných garantmi projektu. Cenu si laureáti v 13 kategóriách prevzali v piatok 8. 4. 2022 v Pálffyho paláci.

Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 102 nominácií v trinástich kategóriách. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hlavným organizátorom projektu je občianske združenie JCI-Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia).
Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 115 krajinách sveta. JCI-Slovensko organizuje rôzne aktivity na podporu talentovaných študentov na VŠ v SR, ako aj mladých podnikateľov na Slovensku.

Absolútnym víťazom a teda TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akad. roka 2020/2021 sa stal Ladislav Palkovič z Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave.
Bc. Ladislav Palkovič, DiS., je mladý, talentovaný klavirista, študent absolventského ročníka vysokoškolského štúdia II. stupňa na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. L. Palkovič ukončil bakalárske štúdium dirigovania zboru na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave u prof. Blanky Juhaňákovej, ArtD. v roku 2020. Následne nastúpil na magisterské štúdium do triedy prof. Ivana Gajana už ako študent študijného programu klávesové nástroje (hra na klavíri – koncertné zameranie). Už ako mladý klavirista vystupoval na koncertoch doma i v zahraničí a ako sólista spolupracoval so Štátnou filharmóniou Košice. Ako sólista, ale aj komorný hráč sa predstavil na festivaloch súčasnej hudby v Košiciach (Ars Nova, Hudobné rezonancie). Pre RTVS v rámci relácií Hudba mladých a Štúdio mladých realizoval nahrávky skladieb Frederyka Chopina, Daria Milhauda, Klementa Slavického a Tomáša Nezkusila. V roku 2021 získal cenu Slovenskej rektorskej konferencie za umelecký výkon na národných i medzinárodných interpretačných súťažiach v hre na klavíri.

Zoznam získaných ocenení na medzinárodných hudobných súťažiach:
GRAND PRIX – International Competition of Slavonic Music, 2018, Ostrava, Česká republika (cca 150 účastníkov). L. Palkovič obdržal ocenenie absolútneho víťaza celej súťaže, čoho súčasťou bolo taktiež pozvanie na koncertné vystúpenie na Medzinárodnom Festivale Slovanskej Hudby v roku 2019.
1. cena – Franz Liszt Music Competition kategória D, 2018, Rím, Taliansko
2. cena – International Music Competition „Muzika be sienu“ 2018, kategória E, Druskininkai, Litva
3. cena – Energio Piano Award 2018, kategória C, Geilenkirchen, Nemecko
1. cena a titul absolútneho víťaza kategórie E – XI Edition Music Competition City of Filadelfia, Special Prize Paolo Serrao, 2019, Filadelfia, Taliansko
1. cena – Grand Prize Virtuoso International Music Competition v kategórii Senior, 2019, Viedeň, Rakúsko
2. cena – Amadeus Piano Competition 2019, kategória E, Lazise, Taliansko
1. cena – Golden Classical Music Awards, 2020, New York, USA – na online súťaži v New Yorku obdržal L. Palkovič 1. cenu a pozvanie na debutový koncert v Carnegie Hall v sezóne 2021/2022.

Špeciálne ceny:
Cena JCI-Slovensko za dôraz na ekológiu vo svojom odbore – Cenu získala Ing. Michaela Horváthová, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Cena BMW Slovenská republika za umenie – Cenu získal Bc. Ladislav Palkovič, DIS., Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave
Cena spoločnosti ABB (priemysel 4.0) – Cenu získal Mgr. Peter Šichman z Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave

Víťazi (laureáti) vo všetkých 13 kategóriách:
1. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy
Ing. Adam Šeliga, Stavebná fakulta STU v Bratislave

2. Ekonómia
Ing. Petra Cisková, PhD., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

3. Elektrotechnika, priemyselné technológie
Ing. Michaela Horváthová, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

4. Hutníctvo, strojárstvo, energetika
Ing. Michal Takáč, Fakulta BERG TU v Košiciach

5. Lekárske vedy
Ester Tomajková, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

6. Farmácia
PharmDr. Michaela Matušková, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave

7. Prírodné vedy, chémia
RNDr. Zuzana Pös, PhD., Ústav klinického a translačného výskumu Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave

8. Stavebníctvo, architektúra
Ing. Jakub Kraľovanec, Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

9. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo
Ing. Marko Halo, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

10. Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika, história
Mgr. Oliver Zajac, PhD., Historický ústav SAV v Bratislave

11. Právo
Martin Pogádl, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

12. Kultúra, umenie
Bc. Ladislav Palkovič, DIS, Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave

13. Šport
Samuel Baláž, Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

Text a foto Marián Meško
výkonný predseda JCI-Slovensko