Poznáme laureátov Študentskej osobnosti Slovenska za akademický rok 2022/2023

Deväťnásty ročník súťaže Študentská osobnosť Slovenska spoznal svojich laureátov za akademický rok 2022/2023. Podujatie sa organizuje pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied. Porota pre posudzovanie nominácií bola zložená výlučne z odborníkov menovaných garantmi projektu. Cenu… pokračuj

Laureáti Študentskej osobnosti Slovenska za akademický rok 2021/2022

Osemnásty ročník súťaže Študentská osobnosť Slovenska spoznal svojich laureátov za akademický rok 2021/2022. Absolútnym víťazom a TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akademického roku 2021/2022 je Matej Gazda z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Laureáti 13 kategórií si prevzali ocenenia na slávnostnom podujatí, ktoré sa… pokračuj

Laureáti študentskej osobnosti Slovenska 2020/2021

Sedemnásty ročník súťaže Študentská osobnosť Slovenska spoznal svojich laureátov za akademický rok 2020/2021. Podujatie sa organizuje pod záštitou prezidentky SR pani Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied. Porota pre posudzovanie nominácií bola zložená výlučne z odborníkov menovaných garantmi… pokračuj