Laureátky a laureáti ESET Science Award 2023

Medzinárodná komisia na čele s nobelistom Michelom Mayorom vybrala na základe komplexného hodnotiaceho procesu tohtoročné laureátky a laureátov ocenenia ESET Science Award. Laureátom v kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku sa stal Igor Lacík, laureátom v kategórii Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov je Matej Baláž a laureátkou v kategórii Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania sa stala Daniela Ostatníková.

Laureáti ocenenia ESET Science Award. Zľava Matej Baláž, Daniela Ostatníková, Igor Lacík, foto ESET Science Award/Linda Kisková Bohušová

Vo štvrtok večer 12. októbra si ocenenie ESET Science Award už po piatykrát prebrali výnimočné vedecké a pedagogické osobnosti Slovenska. Ocenenie ESET Science Award vzdáva poctu vedkyniam a vedcom na Slovensku a vyzdvihuje ich úsilie a vedeckú činnosť, ktorá má presah aj do iných oblastí života. Laureátom kategórie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku je Igor Lacík, ktorý pôsobí v Ústave polymérov SAV, kde sa jemu aj jeho tímu darí nachádzať využitie polymérnych materiálov v liečbe cukrovky. Laureátom v kategórii Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov je Matej Baláž, ktorý sa v Ústave geotechniky SAV v Košiciach venuje chémii bez rozpúšťadiel, tzv. mechanochémii. Laureátkou kategórie Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania sa stala Daniela Ostatníková, prednostka Fyziologického ústavu a prodekanka pre medzinárodné vzťahy Lekárskej fakulty UK v Bratislave, ktorá sa vo svojom výskume venuje príčinám vzniku autizmu.

Medzinárodná komisia vybrala laureátky a laureátov spomedzi finalistov v kategóriách Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku a Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov. Tento rok predsedal medzinárodnej komisii astrofyzik a nositeľ Nobelovej ceny Michel Mayor. Ďalší členovia medzinárodnej komisie boli Anne Leriche, výskumná pracovníčka a profesorka, Maria Grazia Valsecchi, onkologička pôsobiaca v Taliansku, Dominique Bonvin, profesor pôsobiaci vo Švajčiarsku a Jan Konvalinka, český biochemik.

ESET Science Award 2023, foto ESET Science Award/Linda Kisková Bohušová

Predseda medzinárodnej komisie Michel Mayor, ktorý na slávnostnom galavečere odovzdal ocenenie v hlavnej kategórii, po finálnom zasadnutí komisie ocenil potenciál vedy na Slovensku: Gratulujem všetkým laureátkam a laureátom ocenenia ESET Science Award, ako aj všetkým finalistkám a finalistom, ktorí nám ukázali, že Slovensko je domovom veľkých vedeckých talentov. Dnes oslavujeme nielen ich prácu, ale aj nádej a možnosti, ktoré veda prináša nám všetkým. Pripomínajú nám, že veda je cesta bez konca a jej potenciál nepozná hranice. Ich vášeň, tvrdá práca a oddanosť sú inšpiráciou pre nás všetkých.

Laureátku v kategórii Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania vybrala komisia zložená zo zástupcov slovenských univerzít. Laureátky a laureáti všetkých troch kategórií sú vyberaní na základe náročných kritérií, medzi ktoré patria aj aktuálne vedecko-výskumné výsledky a publikácie, merateľné scientometrické údaje, zapojenie do medzinárodných vedeckých projektov, ale aj komunikácia a popularizácia vedeckých poznatkov, spolupráca s inými vedeckými odbormi, ohlas blízkych spolupracovníkov či študentov.

Daniela Ježová, foto ESET Science Award/Linda Kisková Bohušová

Ocenenie ESET Science Award je náš spôsob, ako vyjadriť uznanie mimoriadnym vedeckým osobnostiam. Téma Veda bez hraníc zdôrazňuje potrebu medzinárodných spoluprác, výmeny poznatkov a otvorený prístup k vedeckým objavom bez ohľadu na geografické či interdisciplinárne hranice. Tohtoročné laureátky a laureáti nám prostredníctvom svojej práce dokazujú, že vedecký výskum je univerzálnym jazykom, ktorý prekonáva hranice. Ich prínos svedčí o význame vedy pre spoločnosť a o tom, akým spôsobom dokáže napĺňať životy nás všetkých, vysvetľuje Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.

Svojho favorita si prostredníctvom hlasovania v Cene verejnosti 2023 vybrala aj slovenská verejnosť. Najviac hlasov získala profesorka Daniela Ježová, ktorá pôsobí v Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., v Bratislave, ako aj na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Venuje sa výskumu pôsobenia hormónov a ich úloh pri zvládaní záťaže v stresových situáciách. Rovnako skúma, aká je úloha hormónov pri vzniku a priebehu duševných porúch. Jej tímu sa podarilo objasniť, že vysoké koncentrácie stresového hormónu aldosterónu ovplyvňujú funkcie mozgu a v konečnom dôsledku je tento hormón dôležitý pri vzniku a priebehu depresívnej poruchy.

Igor Lacík, foto ESET Science Award/Linda Kisková Bohušová

Igor Lacík, laureát kategórie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku

Ing. Igor Lacík, DrSc., pôsobí v Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied, v. v. i., v Bratislave, kde spolu so svojím tímom nachádza využitie polymérnych materiálov v liečbe cukrovky. Obalením transplantovaných ostrovčekov polymérmi sa darí regulovať tvorbu inzulínu a zároveň ich chrániť pred imunitným systémom. Nastaviť krehký systém v ľudskom tele nie je jednoduché, no tento typ liečby môže v budúcnosti znamenať prevratnú zmenu v živote diabetických pacientov, u ktorých zlyhávajú súčasné možnosti kontroly hladiny cukru, a tiež u rizikových pacientov, ako sú tehotné ženy a detskí pacienti. Okrem pomoci diabetikom sa jeho tím zameriava aj na syntézu vodorozpustných polymérov. Tá bola doteraz pre svet veľkou neznámou, až kým sa jej nezačali venovať slovenskí vedci. Pre obe témy patrí tím Igora Lacíka k medzinárodne rešpektovaným skupinám.

Matej Baláž, laureát kategórie Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov

Matej Baláž, foto ESET Science Award/Linda Kisková Bohušová

RNDr. Matej Baláž, PhD., pôsobí v Ústave geotechniky Slovenskej akadémie vied, v. v. i., v Košiciach. Vo svojom výskume sa venuje chémii bez rozpúšťadiel, tzv. mechanochémii využívajúcej mechanickú energiu dodávanú formou mletia. Pomocou mechanochémie zhodnocuje biomasu a odpady, či pripravuje nanomateriály využiteľné napr. pre konverziu energie alebo v biomedicíne. Svoju vedeckú kariéru odštartoval výskumom mechanochemického zhodnotenia vaječnej škrupinky, neskôr sa zameral na odpady všeobecne. Okrem toho objavil biomechanochemickú syntézu strieborných nanočastíc či možnosť mechanochemicky pripraviť sulfidy medi v priebehu niekoľkých sekúnd. Je prvým Slovákom, ktorý je členom prestížnej Young Academy of Europe.

Daniela Ostatníková, foto ESET Science Award/Linda Kisková Bohušová

Daniela Ostatníková, laureátka kategórie Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., je prednostka Fyziologického ústavu a prodekanka pre medzinárodné vzťahy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej vedeckej práci dlhodobo skúma vplyv pohlavných hormónov na špecifické kognitívne schopnosti oboch pohlaví. V posledných pätnástich rokoch sa zameriava na výskum príčin vzniku autizmu. Vybudovala Akademické centrum výskumu autizmu, ktoré na základe interdisciplinárnej spolupráce poskytuje rodičom a odborníkom zaoberajúcim sa poruchami autistického spektra kvalitné služby na poli skríningu, diagnostiky, vzdelávania a výskumu. Profesorka Ostatníková je nielen priekopníčkou osvety o autizme na Slovensku, ale podieľala sa aj na tvorbe legislatívy, ktorá zaviedla štandardné postupy pre včasné diagnostikovanie a liečbu tohto neurovývinového ochorenia.

ESET Science Award