Lietajúce autá

V siedmej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o doprave hovorí Štefan Klein z Ateliéru transport dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave o lietajúcich autách a iných alternatívach.

Prednáška sa týka problematiky nového dopravného prostriedku v oblasti individuálnej dopravy. Zachytáva 30-ročný vývoj od projektu AeroMobil až po projekt s názvom AirCar, ktorý je chránený európskym patentom. V prednáške si priblížime aspekty odhaľované počas vývoja, objasníme ako sa mení vývoj a aké je uplatnenie dopravného prostriedku. Taktiež sa zameriame na rôzne vývojové štádiá od návrhu, s použitím najmodernejších technológií, až po realizačnú oblasť, ktorá nadobúda v podmienkach malej krajiny iný rozmer. V rámci toho dochádza často aj k zisťovaniu, či môže byť inovácia vysokého rádu realizovaná v podmienkach malej krajiny a či v tejto oblasti môže takáto malá krajina konkurovať tým veľkým.

Prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch., je vynálezca, dizajnér, konštruktér a zakladateľ Ateliéru transport dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je absolventom Strojníckej fakulty STU v Bratislave a priemyselného dizajnu VŠVU v Bratislave. Pôsobil na Glasgow School of Art and Design a v súčasnosti pôsobí na pôde VŠVU, kde sa podieľal aj na budovaní spoluprác školy s priemyselnými výrobcami, akými sú napríklad Audi, VW, BMW, Ford a pod. Popri akademickej činnosti spolupracoval na dizajnérskych riešeniach s mnohými výrobcami dopravných prostriedkov na Slovensku i v zahraničí. Bol spoluzakladateľom firmy AeroMobil, kde pôsobil do roku 2017, následne sa začal venovať vývoju a konštruovaniu lietajúceho auta AirCar. V roku 2021 s týmto prostriedkom absolvoval prvý úspešný let z Nitry do Bratislavy. Bol ocenený viacerými vyznamenaniami, napríklad Krištáľovým krídlom (2014), Radom Ľudovíta Štúra II. triedy (2015), zvláštnou cenou ministra kultúry v rámci Národnej ceny za dizajn (2015) a inými.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti dopravy.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.