Májový test pozornosti

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali májový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť na strane 54.

1. Tendencia hľadať, interpretovať a pamätať si informácie, ktoré potvrdzujú už existujúce presvedčenia, sa odborne nazýva

a) korelácia

b) kauzalita

c) konfirmačné skreslenie

d) iracionálna indukcia

2. Proces kódovania správ prístrojom Enigma sa počas 2. svetovej vojny podarilo rozlúštiť matematikovi Alanovi M. Turingovi spolu s tímom v sídle

a) Chequers

b) Battersea

c) Bletchley Park

d) Wembley

3. Princíp optického mikroskopu v 17. storočí zdokonalil vedec považovaný za otca mikrobiológie. Volal sa

a) Jozef Maximilián Petzval

b) Carl Zeiss

c) Christiaan Huygens

d) Anton van Leeuwenhoek

4. Hlavný typ ľadu vyskytujúceho sa v prírode má

a) amorfnú štruktúru

b) kubickú štruktúru

c) tetragonálnu štruktúru

d) hexagonálnu štruktúru

5. Slovenský vedec Andrej Čerňanský preskúmal a popísal fosílie pravekého chameleóna. Pomenoval ho po

a) Jurajovi Jánošíkovi

b) Móricovi Beňovskom

c) Konštantínovi Filozofovi

d) Matúšovi Čákovi Trenčianskom

6. Hviezdy podobné Slnku po spotrebovaní zásob vodíka obyčajne prejdú do fázy červeného obra a skončia ako

a) biely trpaslík

b) čierna diera

c) neutrónová hviezda

d) červený trpaslík

7. Najbližší návrat Halleyho kométy k Slnku sa očakáva v roku

a) 2021

b) 2041

c) 2061

d) 2081

8. Vtáky z čeľade strakošovitých získavajú potravu veľmi podobne ako dravce, patria však medzi

a) brodivce

b) hrabavce

c) spevavce

d) ďatlovce

9. Pre medveďa je najdôležitejším zmyslom

a) zrak

b) hmat

c) čuch

d) chuť

10. Zdivočené populácie pôvodne domestikovaných živočíchov sa odborne nazývajú prívlastkom

a) ferálne

b) hybridné

c) synantropné

d) túlavé

11. Dve satelitné družice Copernicus Sentinel-2 dokážu z výšky takmer 800 km nad zemou mapovať krajinnú pokrývku v rozlíšení

a) 50 centimetrov

b) 10 metrov

c) 100 metrov

d) 1 kilometer

12. Metóda spájania materiálov, kde na jednej strane dôjde k zmáčaniu základného materiálu a na druhej strane k nataveniu základného materiálu, sa nazýva

a) laserové zváranie

b) zváranie trením

c) difúzne zváranie

d) zvaro-spájkovanie

13. Porucha jedného či viacerých periférnych nervov, ktorá sa prejavuje tŕpnutím alebo necitlivosťou v periférnych oblastiach tela, sa nazýva

a) neuritída

b) myasténia gravis

c) spinálna svalová atrofia

d) neuropatia

14. V Globálnom trezore semien na nórskych Špicbergoch sa pod zemou skladujú vzorky semien kultúrnych rastlín z celého sveta pri teplote

a) -63 °C

b) -41 °C

c) -18 °C

d) -5 °C

15. Jedným z najdôležitejších materiálov potrebných pre vesmírne lety, ktorý bude treba ťažiť priamo vo vesmíre, bude

a) urán

b) železná ruda

c) voda

d) hélium

16. Spojené štáty americké vyslali sondy Voyager 1 a Voyager 2 do hlbokého vesmíru v roku

a) 1960

b) 1977

c) 1993

d) 2008

17. Najstaršia dekódovaná DNA baktérií dokladá priamu spojitosť poľnohospodárstva a pastierstva so vznikom aj v súčasnosti vážnej infekčnej choroby –

a) salmonelózy

b) tuberkulózy

c) besnoty

d) toxoplazmózy

18. Vedec Maximilián Rudolf Hell, pôvodom zo Slovenska, sa okrem iného preslávil pozorovaním astronomického úkazu, ktorým je

a) zatmenie Mesiaca

b) zatmenie Slnka

c) prechod Jupitera popred slnečný disk

d) prechod Venuše popred slnečný disk

R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 5/2020.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre