MatFyzJeIn

YouTube kanál Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave je najsledovanejším univerzitným kanálom na Slovensku a v Česku. Vznikol v roku 2013 a v súčasnosti ponúka už takmer 500 videí v priemere 200-tisíc divákom mesačne. Ide najmä o vedecko-populárne prednášky na témy súvisiace s výskumom a štúdiom na fakulte.
Medzi videozáznamami nechýbajú ani krátke vedecké videá na náučné témy, reportáže o výskume na fakulte alebo prednášky z predmetov slúžiace ako online študijný materiál. Veľkou výhodou videí je, že premietané prezentácie prednášajúcich sú priamo zasadené do videa, vďaka čomu má divák zo sledovania plnohodnotný zážitok.

Na kanáli nájdete aj záznamy prednášok českého astronóma Jiřího Grygara, známe pod menom Astronomická žatva či ďalšie vzácne vystúpenia zahraničných hostí na fakulte – jedným z nich je aj sir Roger Penrose, významný britský teoretický fyzik a matematik z Oxfordskej univerzity, ktorý na Slovensko zavítal pri príležitosti konferencie Quantum spacetime ‘19 (Kvantový časopriestor ’19).

Ilustrácia Stanislav Griguš

Aktuálnej situácii súvisiacej s koronavírusom sa kanál prispôsobil živými vysielaniami cez internet v podobe prednášok a diskusií. Diváci sa môžu zapojiť komentárom a dostať tak odpoveď v priamom čase, pričom záznamy z vysielaní zostávajú na kanáli uložené. Naživo tu prebehlo aj obľúbené podujatie Vedatour s Jurajom Tekelom na tému Ako vieme, že svet riadi kvantová mechanika?.
Pripravujú sa vysielania s absolventmi a vedcami v praxi, ale napríklad aj tohtoročný Deň otvorených dverí pre stredoškolákov.

Všetky videá nájdete prehľadne rozdelené na stránke www.youtube.com/matfyzjein.