Mensa Slovensko

Mensa je medzinárodná spoločnosť založená v roku 1946 v anglickom Oxforde. Podmienkou pre členstvo v tejto organizácii je výsledok v teste inteligencie vyhodnotený psychológom, ktorý je schválený dozorcom Mensy International, medzi hornými dvoma percentami celkovej populácie. Organizácie Mensy v stovke krajín sveta združujú vyše 110-tisíc členov. Mensa Slovensko má štatút národnej Mensy.

Funkciou Mensy je predovšetkým vytváranie stimulujúceho intelektuálneho a spoločenského prostredia pre svojich členov, umožňovanie ich dobrovoľnej sebarealizácie a podpora vzájomných kontaktov. Či už formou rôznych klubových stretnutí, diskusií, alebo prednášok na miestnej aj celoslovenskej úrovni.

Najbližšia verejná prednáška sa bude konať 5. marca 2020 o 18.00 h na Konventnej 11 v Bratislave. Geodet a geoinformatik Tibor Lieskovský zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave na nej priblíži, ako sa dajú využiť informácie o priestore a moderné technológie pri odhaľovaní pozostatkov mayskej civilizácie. Poslucháčov zavedie do prostredia tropickej džungle na severe Guatemaly, kde slovenský archeologický tím pôsobí od roku 2009, pričom posledné roky sa spolupodieľa na najzásadnejších objavoch pomocou leteckého laserového prieskumu. Tie zarezonovali aj v prestížnych časopisoch, ako je Science alebo National Geographic.

Viac informácií sa dozviete na stránke www.mensa.sk alebo www.facebook.com/mensaslovensko/.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 3/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre