Mikroskopy v dobrých rukách

Foto Pixabay

Ústavy Slovenskej akadémie vied pripravili Základnej škole na Turnianskej ulici v bratislavskej Petržalke netradičný darček. Koncom roka 2016 sa rozhodli darovať deťom na zlepšenie vyučovania to, čo už nevedia využiť vo svojich výskumoch.

Darované predmety ako laboratórne sklo, zobrazovací mikroskop či dokumenty o ochrane prírody, oživia v budúcnosti žiakom najmä hodiny chémie, fyziky či biológie a nájdu tak využitie ako učebné pomôcky. Medzi najaktívnejšie ústavy, ktoré škole pomohli, patrili ústavy zoológie, krajinnej ekológie, polymérov, anorganickej chémie či biochémie a genetiky živočíchov. Predseda SAV Pavol Šajgalík odučil v deviatej triede aj hodinu fyziky, na ktorej mu študenti potvrdili známy fakt – praktické hodiny a pokusy patria k najobľúbenejším súčastiam vyučovania a žiaci sa počas tejto formy výučby naučia najviac.

Komentáre