Modrá slovná zásoba

Jazyky pomenúvajú farebné spektrum rôznymi spôsobmi: niektoré majú samostatné slová pre zelenú a modrú, iné ich spájajú, ďalšie sa farebnými výrazmi takmer vôbec nezaoberajú.

Foto Pixabay

Otázku prečo položil Dan Dediu, evolučný lingvista z Lumière University v Lyone. Podľa jednej teórie ľudia, ktorí sú viac vystavení slnečnému žiareniu, častejšie spájajú zelenú modrú farbu do jedného pojmu, ktorý lingvisti nazývajú grue (z angl. green a blue). Spôsobuje to stav nazývaný brunescencia šošoviek, ktorý sťažuje rozlišovanie oboch odtieňov.
Iná teória hovorí, že ľudia žijúci v blízkosti vodných plôch majú väčšiu citlivosť pre pojmy pomenúvajúce modrú farbu. Vznik nových pojmov ovplyvnilo aj obdobie, keď sa začali farbiť látky ťažko vyrobiteľnými modrými pigmentmi.
Vedci skúmali údaje od 142 populácií z celého sveta. Zistili, že na miestach ako Stredná Amerika a východná Afrika bola pravdepodobnosť, že jazyky budú vo svojej slovnej zásobe oddeľovať zelenú od modrej, výrazne nižšia. To naznačuje, že celoživotné vystavenie jasnému slnečnému svetlu vplýva na celé komunity, ktoré následne nerozlišujú modrú a zelenú farbu v ich slovnej zásobe.
Tím našiel podporu aj pre ďalšiu teóriu: život vo väčšej spoločnosti, ktorá má vyspelejšie technológie, tiež zvyšuje pravdepodobnosť existencie pojmov pre modrú farbu.

Zo stránky Science spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.
Komentáre