Múzeum nad starou baňou

Po dokončení stavby múzea a celého komplexu sa očakáva, že táto regionálna atrakcia priláka ročne až 160 000 návštevníkov.

Nad bývalou uhoľnou baňou v anglickom Kente vznikol unikátny ekologický projekt obnovy a regenerácie priestoru zdevastovaného ťažbou. Pri zakladaní stavby budúceho baníckeho múzea stavbári úspešne vyriešili množstvo nepredvídaných problémov.

Betteshanger je dedina ležiaca 10 km severne od Doveru. V roku 1920 sa tu začalo ťažiť čierne uhlie a Betteshanger sa stal najväčším uhoľným revírom Kentských uhoľných polí a najvýznamnejšou ekonomickou hnacou silou regiónu v 20. storočí. Za prácou sem v krátkom čase prišlo 1 500 baníkov aj s rodinami. O prácu prišli v roku 1989, keď ťažbu v tomto uhoľnom poli, ako poslednom v Kente, zastavili.

Čakanie na budúcnosť

Po uzatvorení bane bol priestor nad šachtami s rozlohou 121 ha dlhých 18 rokov opustený. V roku 2007 nad baňou otvorili park, v ktorom miestna verejná správa zriadila chodníky, cesty, tri kilometre cyklistických trás a základnú vybavenosť. V roku 2012 tu miestna vzdelávacia inštitúcia zvažovala vytvoriť pôdohospodárske výchovné zariadenie. Po prezretí priestoru sa zrodila myšlienka zriadiť v ňom Betteshangerský ekologicky udržateľný park. Regeneračný projekt mal viacero výhod. Prináša pracovné príležitosti, pomáha rozvoju podnikania v pohostinstve a vytvára atraktívny ekologický turizmus pre návštevníkov. Plánovaný kapitál pre projekt predstavuje 29 miliónov libier od súkromných investorov a 11 miliónov libier poskytne verejný sektor.

Múzeum a vzdelávacie programy 

Baníci z Kentu odišli do minulosti.

V časti areálu nad bývalou vyťaženou banskou jamou bude hlavný objekt: 175 m dlhá a12 m široká oceľová konštrukcia so suterénom, ktorá bude sídlom baníckeho múzea oblasti Kent. S priľahlou kaviarňou a ďalším komfortom pre návštevníkov by sa mala stať strediskom výchovy, nasledovania a využívania zelenej energie. Vzdelávacie programy v múzeu budú objasňovať prepojenie starej energie, ktorá sa získavala z uhlia bývalej bane, na novú, zelenú energiu. S návrhom novej budovy i jej konštrukcie sa u investorov presadila spoločnosť Breeam Outstanding. Pôjde o prvú budovu vo Veľkej Británii, ktorá bude navrhnutá podľa stavebných noriem zameraných na vytváranie zdravšieho a lepšieho života ľudí. Zelená energia sa tu bude prezentovať kombinovaným tepelným a energetickým systémom, energiou z biomasy i zo solárneho panelu s veľkosťou 250 m2, ktorý poslúži na vykurovanie a zásobovanie teplou vodou.

Vizualizácia vnútorných priestorov vznikajúceho Baníckeho múzea v Kente

Prieskumné vrty zmenili projekt

Dodávateľská firma Marpaul sa stala hlavným projektovým dodávateľom budovy. No návrh budovy múzea mnohí zúčastnení architekti viackrát menili. Najprv projektanti uvažovali, že pre budovu navrhnú plošné založenie, keďže jej konštrukcia je jednopodlažná, a teda pomerne ľahká. Keď však vyhodnotili prieskumné vrtné skúšky základovej pôdy a zohľadnila sa dĺžka budovy (najmä očakávané, rôzne hodnoty sadania), priklonili sa projektanti k pilótovému zakladaniu. Výsledky z prieskumných vrtov ukázali, že by pilóty mali byť dlhé aspoň 25 m. Výsledky prieskumu a skúšok však nezohľadňujú prirodzené zmeny podložia v plnom rozsahu, informoval Alan Parnham, projektový manažér firmy Marpaul. Keď sme vŕtali nižšie, do usadenín z kalu, narazili sme na balvany, ktoré vyčnievali z uhoľnej vrstvy. Pod usadeninami z kalu sme zase narazili na vrstvy krehkej kriedy.Po dosiahnutí navrhovanej úrovne zabaranenia pilót by bolo potrebné buď ich zabaraniť ešte hlbšie, alebo pridať ďalšie pilóty, podľa aktuálne sa meniacej situácie. Všeobecne sa predbežne uvažovalo s celkovým počtom 147 až 233 pilót s priemernou dĺžkou od 10 do 36 m. Výber pilót bude stanovený a zmenený podľa druhu usadenín z kalu, dodal Parnham.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 9/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Ing. Juraj Reska
Foto a vizualizácie Betteshanger Sustainable Parks