Múzeum zlatej rieky

Na Dunaji bolo vždy rušno. Po Keltoch a Rimanoch prišli Avari, Maďari, Slovania, prebiehali revolúcie i vojny. Po celý ten čas sa životy obyvateľov Podunajska riadili klapotom vodných mlynov, vyťahovaním rybárskych sietí a rytmami poľných prác. Ale napríklad aj v súčasnosti už zabudnutým ryžovaním zlata.

Rímske lapidárium v budove Bašty VI

Podunajské múzeum v Komárne založené v roku 1886 patrí k najstarším múzeám na Slovensku. K jeho založeniu prispeli archeologické nálezy, ktoré sa našli počas výstavby železnice pri rímskom legionárskom tábore Brigetio. Po 2. svetovej vojne boli jeho zbierky zoštátnené, od roku 1991 sa špecializuje aj na dokumentáciu maďarskej národnostnej kultúry na území Slovenska a jeho súčasným zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj.

Kelti, Rimania, Avari

Fond múzea v súčasnosti tvorí viac ako 150 000 predmetov v archeologických, historických, etnografických, výtvarných a prírodovedných zbierkach. Expozície sú sústredené v piatich budovách: v Kultúrnom paláci, ktorý je aj hlavnou budovou múzea, Zichyho paláci, Budove múzea a knižnice, v Bašte VI a Roľníckom dome v Martovciach. Expozícia v Kultúrnom paláci je venovaná historickému vývoju podunajského regiónu od praveku až do polovice 19. storočia. Podunajsko je na archeologické pamiatky bohaté: odkryté boli osady a pohrebiská ľudí z mladšej kamennej, medenej i bronzovej doby. Z Iže a Patiniec pochádzajú pohrebiská ľudu inkrustovanej keramiky. V Chotíne sa našlo keltské pohrebisko: bronzový náramok zdobený filigránom patrí k skvostom zbierok múzea. Po podmanení oblasti Rimanmi slúžil Dunaj u nás ako severná hranica Panónskej provincie. Neďaleko Komárna v katastri súčasnej Iže stál vojenský tábor Celemantia – vďaka vykopávkam z tejto lokality patrí archeologická zbierka múzea z rímskeho obdobia k najväčším na Slovensku. K historickej časti zbierok patria tiež nálezy z čias avarských a staromaďarských kmeňov, ale napríklad aj rôzne militárie z obdobia tureckých vojen.

Interiér Roľníckeho domu v Martovciach

Rybári, mlynári, prospektori

Národopisná expozícia sa zameriava najmä na vodné remeslá, ktoré hrali ústrednú úlohu v živote ľudí na Dunaji. Medzi nimi napríklad ryžovanie zlata, ktoré patrilo k významným zdrojom obživy. Veď Žitnému ostrovu sa hovorilo aj Zlatá záhrada: z dunajských pieskov ryžovali zlato už Kelti a toto remeslo prekvitalo po celý stredovek. A keďže sprievodcom (tieňom) zlata je magnetit, ktorým sa posýpal a sušil atrament na stredovekých listinách, mnohé staré dokumenty v archívoch žitnoostrovských miest sa vraj doteraz lesknú zlatom. V múzeu si návštevníci môžu pozrieť ryžovací stôl a iné predmety patriace k tomuto remeslu. Dunaj, to boli, samozrejme, vždy aj vodné mlyny a rybári. Súčasťou expozície je model tzv. lodného mlyna, rybárske harpúny, siete a ďalšie náradie. Vidieť však možno napríklad aj uniformu furmanských gazdov, nositeľov starobylej tradície vlečenia lodí proti prúdu Dunaja. Alebo výrobky komárňanských stolárov či toledové výšivky dokladajúce ľudový výtvarný prejav z okolia. Súčasťou národopisnej expozície je interiér roľníckeho domu z Martoviec. Historická expozícia v Zichyho paláci dokumentuje vývoj mesta od polovice 19. storočia až do konca 2. svetovej vojny. Pamätná výstava je venovaná slávnym rodákom mesta, spisovateľovi Mórovi Jókaimu a hudobnému skladateľovi Franzovi Lehárovi. V budove bývalej súdnej stolice je obrazáreň múzea a tiež prírodovedná výstava, ktorá približuje podunajskú prírodu. Na okraji mesta v budove Bašty VI, ktorá je súčasťou unikátneho fortifikačného systému mesta, je rímske lapidárium. Podunajské múzeum ako správca národnej kultúrnej pamiatky rímskeho kastela Celemantia zabezpečuje jeho údržbu a postupnú pamiatkovú obnovu. Od roku 2008 takto obnovili časť kúpeľov, severovýchodnej a severozápadnej nárožnej veže a v súčasnosti sa pripravuje konzervácia severnej brány rímskeho tábora v Iži.

R, foto MúzeumKN/Ladislav Szabó

Otváracie hodiny

Expozície v Kultúrnom paláci, Zichyho paláci a v Budove múzea a knižnice sú otvorené od 15. apríla do 30. septembra v utorok až sobotu od 9:00 do 17:00 h a od 1. októbra do 14. apríla v pondelok až piatok od 9:00 do 16:00 h. Rímske lapidárium býva otvorené od 1. júna do 31. augusta od utorka do soboty od 9:00 do 17:00 h. Od septembra do konca mája je Bašta VI zatvorená. Expozícia ľudovej architektúry v Martovciach je otvorená od utorka do nedele od 10:00 do 17:00 h – na telefonickú objednávku. Na svojej stránke www.muzeumkn.sk ponúka Podunajské múzeum virtuálnu prehliadku zbierok prostredníctvom videozáznamov.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2020. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.