Najlepšia občianska veda

Iniciatíva IMPETUS zverejnila víťazné projekty Európskej ceny za občiansku vedu, ktoré k riešeniu výskumnej otázky pozývajú aj verejnosť.

Foto Pexels/Image Hunter

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční tento mesiac na festivale Ars Electronica v Linzi. Na jeho stránkach nájdeme aj zmienky o ďalších inšpiratívnych projektoch z oblasti vied o prírode, medicíny, umenia a spoločenských vied.

Isala rúca tabu

Veľkú cenu Európskej únie za občiansku vedu v roku 2023 si vybojoval projekt Univerzity v Antverpách s názvom Isala, pomenovaný po Isale Van Diestovej (1842 – 1916), prvej lekárke v Belgicku. Projekt sa zaoberá mapovaním vaginálneho mikrobiómu, pretože v tejto oblasti má veda dosť informácií o pôvodcoch chorôb, ale nie o rôznorodosti mikroflóry u zdravých žien a o faktoroch, ktoré na ňu vplývajú, a majú dosah aj na plodnosť a zdravé tehotenstvo. Organizátorky získali a spracovali vzorky a dotazníky od viac než 6 000 žien. Zároveň dokázali vďaka vypracovanej komunikačnej stratégii online aj naživo šíriť osvetu a pootvoriť v belgickej spoločnosti dvere tabuizovanej téme ženského intímneho zdravia. Isala metodicky podporuje aj sesterské iniciatívy v ďalších krajinách – projekt Marie vo Švajčiarsku, Laura v Peru a Fatima v Maroku. Viete si predstaviť podobný projekt na Slovensku?

Mesto pre všetkých

Foto Pexels/IT services EU

Ľudia potrebujú niekam patriť. Ale čo vlastne v našom meste tvorí pocit, že tam patríme? K niektorým skupinám sú mestá prívetivejšie než k iným. Niekedy usporiadanie verejného priestoru prispieva k rôznym formám znevýhodnenia, ktorým by sa pri ohľaduplnom plánovaní dalo predísť. Ocenenie za diverzitu a spoluprácu dostal projekt Urban Belonging z Kodane. Do urbanistického plánovania zahŕňa perspektívu a skúsenosti marginalizovaných skupín (cudzinci, etnické menšiny, mentálne postihnutí ľudia, nepočujúci, ľudia s telesným hendikepom, LGBT+, bezdomovci), získané pomocou technológie GIS a smartfónovej aplikácie, do ktorej účastníci projektu zaznamenávali fotografie, príbehy a pozitívne alebo negatívne pocity vo vzťahu ku konkrétnym miestam. Cieľom projektu je zvýšiť sociálnu udržateľnosť mesta.

Právo na opravu vo svete elektrospotrebičov

Cenu digitálnych komunít získal projekt Restart, bojujúci za právo na opravu a opätovné použitie elektroniky. Výroba elektroniky vyžaduje veľa drahých surovín a energie. Elektroodpad patrí k najrýchlejšie rastúcim kategóriám odpadu, jeho spracovanie ešte nie je uspokojivo vyriešené, no výrobcovia naďalej podporujú konzumný prístup k spotrebičom kúpiť, použiť, pri prvom probléme vyhodiť a nahradiť novým.
Projekt Restart organizuje podujatia Repair café, kde dobrovoľníci s technickými poznatkami pomáhajú ľuďom opraviť ich spotrebiče, odovzdávajú zručnosti a skúsenosti, snažia sa, aby spoločnosť prehodnotila vzťah k elektronike a zbierajú údaje o tom, prečo niekedy oprava nie je možná. V kampani Right to repair komunita presadzuje do európskych zákonov dizajn umožňujúci opraviteľnosť výrobkov a ďalšie opatrenia na zvýšenie životnosti elektroniky.

Vedecká knižnica CVTI SR

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 9/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.
Komentáre