Najvýkonnejšia turbína

Svetovou jednotkou vo výrobe elektrickej energie z vetra je Čína, ktorá nedávno zapojila do siete najvýkonnejšiu veternú turbínu na svete.

Foto China Three Gorges Corporation

Medzi významné zdroje obnoviteľnej energie, ktoré nám zadarmo poskytuje naša planéta, patrí veterná energia. Túto energiu v čoraz väčšej miere využívajú krajiny bohaté na vietor. Ide najmä o štáty ležiace na pobreží morí či oceánov, v ktorých vietor poháňa veterné turbíny stojace obvykle v plytkých pobrežných vodách. Energiu vetra však využívajú aj vnútrozemské krajiny s vhodným reliéfom. Príkladom môže byť Rakúsko, ktorého veterný park máme na dohľad aj z nášho územia.
Veterné elektrárne sa stavajú ako samostatné objekty, no častejšie – a to najmä z hľadiska nákladov na výstavbu – ako tzv. veterné parky tvorené sústavou veterných turbín na vysokých stožiaroch. Jednotlivo stojaca veterná turbína slúži najmä na komplexné overenie nových konštrukčných riešení a očakávaného výkonu. Elektrický výkon turbíny závisí predovšetkým od priemeru rotora a dĺžky rotorových listov a ich účinnosti premeny energie vetra na elektrickú energiu. Výrobcovia sa predháňajú v úsilí vyvinúť a dať do používania turbíny s čo najvyšším výkonom.
Jednou z krajín, ktoré stavili na masívny rozvoj veternej energetiky, je Čína. Tá podľa organizácie GEM (Global Energy Monitor; globálne monitorovanie energie) disponovala v januári tohto roku veternými parkmi s celkovou prevádzkovou kapacitou 278 353 MW a vo výrobe elektrickej energie z vetra je svetovou jednotkou. Čína si nedávno opäť upevnila pozíciu svetového lídra vo využívaní energie vetra, a to oznámením, že po ukončení všetkých skúšok zapojila do siete veternú turbínu s maximálnym výkonom 16 MW. Ide o najvýkonnejšiu turbínu na svete pracujúcu v bežnom operačnom režime. Turbína typu MingYang Smart Energy MySE 16-260 má rotor s tromi listami dĺžky 123 m. Každý list má hmotnosť 54 ton. Rotor aj s generátorom elektrickej energie sú uložené na vrchu 152-metrovej veže vážiacej 385 ton.
Prevádzkovateľom tejto turbíny je spoločnosť Three Gorges Corporation (Tri rokliny), ktorá spravuje aj sústavu vodných diel s rovnakým názvom. Nová turbína je postavená v Taiwanskom prielive, kde vďaka tzv. tunelovému efektu vanú vetry viac než 200 dní v roku rýchlosťou 50 km/h. Turbíne by nemali uškodiť ani tajfúny, pretože je navrhnutá tak, aby odolala rýchlosti vetra až 287 km/h.
Mimochodom, vlani sa energia z vetra podieľala na celkovej výrobe elektrickej energie na Slovensku len 0,01 %.

RM

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 9/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.