Najznámejšie experimenty v psychológii

Takže: to ráno sa začalo úplnou katastrofou – v kníhkupectve nebola verejná wifi. Čistý pravek! Prevrátila som oči, schmatla som prvú knihu, ktorú som mala poruke a zvalila som sa do fotelky… Na obálke boli akési tri opice.

Keď sa niekde predstavíte ako psychológ alebo psychologička, tak si väčšina ľudí pomyslí, že celý deň sedíte v kresle a počúvate problémy druhých ľudí. Že pri vás ležia na gauči a vy ste pre nich niečo ako opravár: Mám problém s týmto a týmto, môžete to opraviť? Alebo mi aspoň povedať, čo mám robiť, aby problém zmizol? Na psychológov sa ľudia zvyčajne obracajú až vtedy, keď si už so svojimi problémami nevedia poradiť sami.

Záhady ľudskej mysle

No nie všetci psychológovia sa venujú poradenstvu alebo terapii (psychoterapii). Dokonca ani nemusia pracovať priamo s ľuďmi. Psychológia je totiž tiež veda a mnoho psychológov sa venuje výlučne vedeckému výskumu. (To je jasné, že sa takýto výskum líši od výskumu prírodných vied, ako sú fyzika či chémia!) A načo je takýto psychologický výskum užitočný? Veď predsa každý z nás je amatérskym psychológom, no nie? Poznáme seba samých od detstva, vieme, čo máme radi, ako rozmýšľame, vieme, ako fungujú naše vzťahy. O sebe samých vieme všetko najlepšie. Ale vieme to naozaj? Výskumy ukazujú, že nie. Nevieme.
Psychológia sa usiluje zistiť, ako funguje naša myseľ, ale aj myseľ iných ľudí. Myseľ, to sú naše pocity, city, myšlienky, nálady, rozhodnutia, plány a tak ďalej. Aj ich rýchlosť a sila, ktoré prežívame. Jednoducho, sme to my sami. Občas dokážeme sami seba usmerniť a kontrolovať, občas nie. Iným ľuďom do hlavy nevidíme, takže poznávanie ich mysle je pre nás zložité. Domnievame sa, že do svojej hlavy vidíme, ale nie je to tak. Nepoznáme sa až tak dobre, aby sme vedeli predpovedať svoje správanie. Viac nám o ňom prezradí pohľad na nás samých zvonku. A to robí psychológia. Preto je potrebná a užitočná: povie nám o správaní a reagovaní ľudí i nás samých v rôznych situáciách.

V hlavnej úlohe deti

Hlavnými hrdinami knihy sú experimentátori a experimentátorky. Sú to vedci a vedkyne. A sú veľmi zvedaví! Zisťujú, ako ľudia reagujú, teda ako sa správajú v rôznych situáciách. Tieto situácie pritom sami navrhujú a vymýšľajú – sú to experimenty. Dokonca pri nich predpovedajú, ako sa budú ľudia správať. To, čo zistia, potom porovnávajú so svojimi predpoveďami. (Psychológovia im hovoria hypotézy.) Zaujíma ich nielen to, ako ľudia reagujú, ale aj to, prečo tak reagujú.
V knihe sú opísané experimenty, ktoré psychológovia a psychologičky robili v 20. storočí. Všetky experimenty spája to, že v hlavnej úlohe sú väčšinou deti – menšie, väčšie, niekedy v skupine, niekedy samostatne. V niektorých experimentoch si vedci a vedkyne všímali správanie dospelákov pri deťoch. Inokedy zase správanie detí pri dospelákoch.

Sebapoznanie a porozumenie iným

Spoluautorkou knihy je prof. Viera Bačová, slovenská vedkyňa, ktorá pôsobí v Ústave experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied, a vysokoškolská učiteľka v odbore psychológia. Záverečnú kapitolu do knihy napísala doc. Vladimíra Čavojová, psychologička a vedkyňa zo Slovenskej akadémie vied. Vizuál knihy a ilustrácie pripravil Ján Kurinec. Jazykové korektúry robili Miroslava Režná a Zuzana Belková. Knihu podporil Fond na podporu umenia a na vydanie prispeli svojimi finančnými darmi ľudia prostredníctvom kampane na startlab.sk.
Veda nám poskytuje nástroje, ako si overovať, či sú naše predstavy a teórie o sebe a druhých pravdivé, a ako nepodľahnúť tomu, čomu by sme radi verili. Psychológia nám doteraz odkryla mnohé veci o našom myslení, ktoré nie sú pre nás vždy lichotivé. No vďaka tomu, že čoraz presnejšie vieme, ako naša myseľ funguje, dokážeme lepšie poznať nielen seba samých, ale aj rozumieť ostatným. A keď máme viac vedomostí, vieme sa lepšie rozhodovať a vieme veci zlepšovať. No čo je najlepšie, asi nikdy nebudeme o sebe vedieť všetko. S každou odpoveďou sa vynárajú nové a nové otázky. Poznať seba samého je tak cieľom, ku ktorému sa dá kráčať celý život.

Kniha vyšla v roku 2022 v edícii Veda pre deti. Viac informácií o knihách z tejto edície nájdete na jankurinec.com.


Súťažná otázka

Ak nám do 31. júla 2022 pošlete správnu odpoveď na úlohu:

Uveďte autorov troch psychologických experimentov s detskými účastníkmi a čo skúmali.

zaradíme vás do žrebovania o knihu V. Bačovej a J. Kurinca: Najznámejšie experimenty v psychológii z edície Veda pre deti.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre