Nanočastice zlata a albumín

Vedci zo Spoločného výskumného centra Európskej únie (JRC) a Lyonskej univerzity zistili, že nanočastice zlata dokážu chrániť ľudský albumín pred denaturáciou (zmenou štruktúry chemickými alebo fyzikálnymi prostriedkami). Tento stabilizujúci účinok má perspektívu využitia pre širokú škálu biotechnologických aplikácií. Albumín je jeden z proteínov krvnej plazmy a tvorí 60 percent všetkých plazmatických bielkovín. Proteíny sú nevyhnutnou súčasťou biologických systémov, ale ich štruktúry sú veľmi zraniteľné ultrafialovým žiarením, zmenou teploty a menia sa aj časom. Už dávnejšie sa preukázal veľký medicínsky potenciál nanočastíc, predovšetkým ak ide o transport liečiva. Štúdia JRC ukázala, že nanočastice zlata dokážu veľmi efektívne ochrániť ľudský albumín, najmä pred ultrafialovým žiarením a nepriaznivými teplotami. Nanočastice zlata boli pritom už dávnejšie identifikované aj ako účinní pomocníci pri liečbe rakoviny.

Foto Pixabay

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 10/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.