Narušenie cirkulácie v oceáne

Zmeny v oceánskej cirkulácii viedli k zmene cyklov medzi ľadovou a medziľadovou dobou.

34-35 ladovecAsi pred miliónom rokov došlo k závažným zmenám v oceánskej cirkulácii. Vtedy sa ľadovcovo-medziľadovcové cykly (striedanie ľadovej doby s teplejšími obdobiami) na Zemi zmenili z cyklov, ktoré trvali približne 41-tisíc rokov, na cykly dlhé asi 100-tisíc rokov. Toto zistenie môže pomôcť vysvetliť, prečo Zem prešla takou dramatickou zmenou počas obdobia stredného pleistocénu (staršie obdobie štvrtohôr), hoci toto obdobie prebehlo bez výraznejších zmien vonkajších faktorov na obežnej dráhe Zeme okolo Slnka, ktoré riadia premenlivosť klímy. K takýmto záverom prišli vo svojej štúdii Leopoldo Pena a Steven Goldstein z Kolumbijskej univerzity v New Yorku, ktorí zmeraním úrovne izotopu neodýmu vo vrstvách na dne južného Atlantického oceánu určili narušenie termohalínnej cirkulácie (THC – termohalínna cirkulácia je globálne oceánske prúdenie vody, ovplyvňujúce jej teplotu a slanosť, ale aj teplotu kontinentov – napríklad Golfský prúd). K tomuto narušeniu došlo asi pred 950-tisíc až 860-tisíc rokmi. Získané výsledky ukazujú, že THC sa stala veľmi slabou asi pred 900-tisíc rokmi. Podľa výskumníkov, po období stredného pleistocénu zostala cirkulácia počas ľadovcových cyklov menej aktívna. Vo svetle svojich zistení Pena a Goldstein naznačujú, že slabšia THC vedie k nižšej koncentrácii oxidu uhličitého v atmosfére a k väčšiemu rastu kontinentálnych ľadovcov vo vyšších zemepisných šírkach, čo pripravuje pôdu pre 100-tisícročné ľadovcovo-medziľadovcové cykly.

LN

Foto pixabay