Nosič energie pre budúcnosť

Hosťom septembrovej online Vedeckej cukrárne bol doktorand na Katedre energetickej techniky Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (SjF TUKE) Ing. Lukáš Tóth. Pripravil si prednášku o vodíku, jeho vlastnostiach, histórii využitia (vesmírne lety, zbrane, doprava), ako aj o metóde jeho výroby v súčasnosti a budúcnosti.

Prednáška sa zameriava aj na fungovanie palivových článkov a ich využitie najmä v doprave, či už lodnej, pozemnej, leteckej alebo vesmírnej. Zároveň sa oboznámite s výskumom, ktorý sa realizuje na Katedre energetickej techniky SjF TUKE. Prednášajúci objasní, ako vyzerá možný vývoj využitia vodíka na Slovensku v blízkej budúcnosti a čo je potrebné urobiť, aby sa výraznejšie rozšírilo jeho používanie v praxi. Súčasťou prednášky je aj ukážka modelu vodíkového automobilu.
Prednáška s názvom Vodík – nosič energie pre budúcnosť je dostupná na YouTube CVTI SR v zozname Vedecká cukráreň.

Ing. Lukáš Tóth pôsobí v súčasnosti ako doktorand na Katedre energetickej techniky Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Jeho výskum je zameraný na riešenie problematiky prepojenia plazmových reaktorov na spracovanie komunálneho odpadu so systémami na separáciu a spracovanie vodíka pre jeho následné použitie, napríklad v automobiloch. V rámci svojej vedeckej činnosti sa zúčastňuje na podujatiach, ako sú strojárske veľtrhy či autosalóny, kde sa snaží oboznámiť verejnosť s vývojom vodíkových technológií a zároveň prezentovať, ako je to s vývojom týchto technológií na Slovensku. Je tiež riešiteľom niekoľkých projektov spojených s vodíkovými technológiami alebo s technológiou spracovania odpadu v plazmových reaktoroch.

Vedecká jeseň

Septembrová Vedecká cukráreň a vedecká kaviareň Veda v CENTRE sú sprievodnými podujatiami Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2020. Európska noc výskumníkov sa v zmenenej forme a v novom termíne uskutoční aj v roku 2020. Opäť sa môžete tešiť na vedeckú jeseň – organizátori pripravujú online program, súťaže, návštevy škôl a ďalšie zaujímavé aktivity. Hlavný program sa uskutoční v posledný novembrový piatok 27. 11. 2020. Projekt je spolufnancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 Akciami Marie Sklodowska Curie, grantová zmluva č. 954862.