Nové Jupiterove mesiace

Pri najväčšej planéte Slnečnej sústavy astronómovia objavili desať nových mesiacov.

Dráhy vonkajších Jupiterových mesiacov vrátane nového mesiaca Valetudo. Dráhy nových mesiacov sú vyznačené tučnejšou čiarou, zdroj: https://sites.google.com/carnegiescience.edu/ sheppard/home/newjupitermoons2018.

Centrum pre malé planéty (asteroidy) Medzinárodnej astronomickej únie (IAU’s Minor Planet Center) 17. júla 2018 ohlásilo, že tím vedený Scottom Sheppardom (Carnegie Institution for Science, Washington D.C., USA) identifikoval 10 nových Jupiterových mesiacov. Celkový počet satelitov Jupitera tak narástol na 79 a Jupiter si posilnil náskok pred druhým Saturnom, ten má zatiaľ objavených len 62 mesiacov. Sheppard je rekordérom v objavovaní mesiacov Jupitera – zo 79 mesiacov práve on objavil 51. Desiatky Jupiterových mesiacov obiehajú po vzdialených dráhach v celých rojoch okolo svojej planéty retrográdne, teda opačne ako rotuje Jupiter okolo osi. Zgrupujú sa do troch skupín s 15 až 20 objektmi a pomenované sú podľa najjasnejších členov svojej skupiny: Ananke (objavená v r. 1951), Carme (1938) a Pasiphae (1908). Z novoobjavených mesiacov je sedem medzi týmito telesami s retrográdnou dráhou. Dva ďalšie obiehajú okolo Jupitera po prográdnych dráhach (teda v smere rotácie planéty) a zdajú sa byť členmi menšej skupiny spojenej s mesiacom Himalia (objavený v r. 1904). Náš ďalší objav je skutočne podivný, lebo jeho dráha je odlišná od známych mesiacov Jupitera, poznamenáva Sheppard. Tento nový objav, predbežne pomenovaný Valetudo (Valetudo je rímska bohyňa zdravia a hygieny; je nasledovníkom Jupitera), má prográdnu dráhu. S výnimkou Valetuda sa všetky nové objavy uskutočnili v roku 2017. Vtedy bol Sheppard na pozorovacom pobyte v Čile, kde používal 6,5-metrový teleskop Magellan-Baade na Las Campanas a 4-metrový teleskop Blanco na Cerro Tololo. Pozorovania začiatkom roku 2018 umožnili Sheppardovi určiť dráhu každého z nových mesiacov. Predovšetkým Valetudo sa stal vhodným na pomenovanie, pretože už bol celkovo pozorovaný počas troch opozícií Jupitera so Slnkom (opozícia je usporiadanie Slnko – Zem – Jupiter takmer na jednej priamke). Sheppard hľadal aj niekoľko z 11 stratených mesiacov – telies, ktorých dráhy sú známe tak málo, že budú musieť byť v podstate objavené znova.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 05/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.