Obezita a depresia

Foto Pixabay

Podľa vedcov idú obezita a mentálne poruchy ako depresia a úzkosť často ruka v ruke. Výskumníci z Baylor College of Medicine a ďalších inštitúcií poskytli nový náhľad na toto spojenie identifikáciou nového neurálneho okruhu, ktorý sprostredkúva recipročnú kontrolu kŕmenia a psychologických stavov pri modelových myšiach. Podobne ako u ľudských pacientov myši, ktoré konzumovali stravu s vysokým obsahom tukov, nielenže sa stali obéznymi, ale tiež úzkostnými a deprimovanými, čo bol stav sprostredkovaný defektným okruhom v mozgu. Keď výskumníci geneticky alebo farmakologicky napravili špecifické narušenia, ktoré na tomto okruhu spozorovali, myši sa stali menej úzkostlivými a deprimovanými a neskôr stratili aj nadváhu. Zaujímavé je, že schudnutie nebolo výsledkom straty apetítu, ale zmeny preferencií: pred liečením myši prirodzene preferovali stravu bohatú na tuky, po liečení však zmenili svoje preferencie smerom k zdravšej strave so zníženým obsahom tuku a dostatkom proteínov a uhľohydrátov. Zistenia výskumu po prvý raz nielen odhaľujú kľúčový regulačný mechanizmus výskytu obezity zároveň s mentálnymi poruchami, ale naznačujú aj možnosti farmakologickej liečby.
Z prieskumov vyplýva, že 43 % dospelých s depresiami je obéznych a že u dospelých s mentálnymi ochoreniami stúpa riziko vzniku obezity v porovnaní s tými, ktorí sú mentálne zdraví, uviedol výskumník v oblasti biomedicíny Qi Wu. Pri obnovovaní rovnováhy pokusných laboratórnych myší, ktorá by viedla popri zlepšení duševného stavu aj k úprave hmotnosti, vedci použili farmakologický postup: Objavili sme, že kombinácia dvoch klinicky schválených liekov, zonisamidu a granisetronu, významne znížila úzkosť a depresiu myší a zvýšila chudnutie. Myslíme si, že naše výsledky povzbudia ďalší výskum a budúce klinické štúdie testujúce hodnotu kokteilovej terapie kombinujúcej zonisamid a granisetron na liečbu metabolicko-psychiatrických ochorení, dodal Q. Wu.

Zo stránky EurekAlert! spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 6/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.