Obžalovaný kliešť, vstaňte!

Hosťom júnovej Vedy v CENTRE bude Branislav Peťko z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorý sa vo svojej prednáške zameria na kliešte a na to, ako sa pred nimi chrániť.

Udalosť na Facebooku

Kliešťa ako krvilačného parazita môžeme vnímať z pohľadu človeka, ktorý mu pre prenos nebezpečných chorôb a narušenie osobnej pohody nevie prísť na meno. Alebo sa na to môžeme pozrieť zo strany kliešťa, ktorý tvrdí, že on je v lese doma a človek by sa tam mal správať ako hosť. Napriek tomu, že mu človek lezie priam do postele, kliešť sa k ľuďom správa ohľaduplne a nenapadne hocikoho. Nepichne hneď a bolestivo ako drzý komár. Najprv dlho chodí po tele, čím hostiteľovi dáva príležitosť, aby ho ľahko odstránil. Kliešť kožu najprv znecitlivie a pichne bezbolestne. Aby rana nesvrbela, hneď podá aj antihistaminikum. Pôvodcu nebezpečnej lymskej boreliózy prenesie do tela až po 24 hodinách, čo je dostatočný čas na to, aby ho napadnutý nešťastník našiel a vybral. Preto je dôležitá včasná prehliadka tela po návrate z lesa. Pozor by sme si však mali dať aj na zvieratá, ktoré trávia dlhší čas vonku a môžu neželaných hostí priniesť priamo k hostiteľovi.
To, či kliešť bude zákerný upír, alebo ohľaduplný gavalier, závisí aj od nás, ako budeme vnímať kliešťové stratégie ochrany pred obranou napadnutého hostiteľa a prostredím, a aký postup zvolíme, keď sa s ním stretneme.

Podujatie sa uskutoční 27. júna 2024 o 17.00 h v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 26. júna 2024 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., je slovenský parazitológ pôsobiaci ako vedecký pracovník na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Pôsobil v Parazitologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Košiciach a v rokoch 2007 až 2016 bol aj jeho riaditeľom. Vo výskume sa primárne špecializuje na ekológiu a epidemiológiu kliešťov strednej Európy v podmienkach klimatickej zmeny. Vytvoril školu komplexného výskumu prírodných ohniskových nákaz prenášaných kliešťami na materskom pracovisku. So svojím tímom získal originálne poznatky o výskyte, ekológii, epidemiológii a epizootológii pôvodcov lymskej boreliózy, anaplazmózy, babeziózy a hepatozoonózy zvierat v strednej Európe. Rozvinul rozsiahlu popularizačnú a vzdelávaciu činnosť na ochranu pred kliešťami, projekt na prípravu stredoškolákov na biologické olympiády s postupom na najprestížnejšie domáce aj svetové súťaže s početnými medailovými umiestneniami i so špeciálnymi oceneniami.

Text a foto NCP VaT