Obzretie sa za Fyziklání 2021

Aj počas pandémie covid-19 organizoval FYKOS (Fyzikálny Korešpondenčny Seminár) pôsobiaci na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity v Prahe medzinárodnú fyzikálnu súťaž Fyziklání 2021 pre tímy stredoškolákov.

Svoje vedomosti si účastníci zmerali v riešení zaujímavých fyzikálnych úloh, ktoré sa líšili ako náročnosťou, tak aj oblasťou fyziky, do ktorej patrili – napríklad optiky, astrofyziky, elektromagnetizmu alebo mechaniky.

Tohtoročný 15. ročník súťaže sa konal online 12. 2. 2021 a bol opäť rekordný. V pozmenenom formáte súťaže s vylepšenými pravidlami sa jej zúčastnilo takmer 2 000 súťažiacich v 422 tímoch z viac ako 20 krajín po celom svete.

V kategórii starších žiakov (kategória A) si viedli najlepšie tímy z Vietnamu a USA. Najvyššie z českých a slovenských tímov skončili študenti z Gymnázia Jána Keplera v Prahe (na 3. mieste) a z Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici (na 8. mieste).

V strednej kategórii (kategória B) zvíťazil tím z Indie, za ním tesne skončil tím z USA. České a slovenské tímy im nestačili a najlepšie z nich skončili študenti z Gymnázia, Poštová, v Košiciach (4. miesto) a Gymnázia, Špitálska, v Prahe (5. miesto).

Z najmladších študentov sa najlepšie darilo tímu z Rumunska a Indie. V rámci Česka a Slovenska si najlepšie viedli študenti z Gymnázia, Grösslingova, v Bratislave (na 5. mieste) a z Gymnázia Christiana Keplera, v Prahe (na 9. mieste).

Okrem samotnej súťaže bol pre účastníkov a ostatných záujemcov pripravený aj sprievodný víkendový program, ktorý bol spolu so samotnou súťažou streamovaný prostredníctvom youtube livestreamu. Záznamy z neho si môžete kedykoľvek pozrieť na kanáli fykosak.

Víkendový program sa začal večer po súťaži diskusným panelom o možnostiach individuálneho štúdia a rozvoja nielen vo fyzike počas študovania na strednej škole. Na ďalší deň prebehol Rozbor úloh zo súťaže s autorskými riešeniami a prednáška o akademickom softvére Wolfram Mathematica. Súčasťou víkendového programu boli tiež populárno-vedecké prednášky pedagógov z matfyzu o Rozvoji výskumu rádioaktivity od objavu až po súčasnosť alebo o Magnetooptických javoch v praktických aplikáciách.

Napriek nepriaznivej situácii, kvôli ktorej sme zaviedli niekoľko podstatných zmien, hodnotíme tento ročník ako veľmi úspešný. Zároveň gratulujeme víťazom aj všetkým zúčastneným a napriek online forme súťaže veríme, že si všetci študenti celú akciu užili.

Dúfame, že sa s vami alebo aj s vašimi kamarátmi zapálenými pre fyziku uvidíme v budúcnosti na ďalšom ročníku Fyziklání alebo iných akciách organizovaných FYKOS-om. Tešíme sa na vás!

Tím FYKOS-u