Oceánsky výmenník tepla slabne

Pobrežie Grónska, foto wikipédia/Brocken Inaglory, Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Vedci identifikovali kľúčové faktory ovplyvňujúce oceánske prúdy. Atlantická meridionálna cirkulácia (AMOC) dopravuje teplú vodu z trópov na sever. Vedci si myslia, že tento dopravník tepla udržiava mnoho oblastí vrátane severozápadnej Európy a Spojeného kráľovstva teplejšie, než by inak boli. Klimatické modely naznačujú, že AMOC pravdepodobne v nasledujúcich dekádach zoslabne, čo bude mať ďalekosiahle dôsledky na regionálnu aj globálnu klímu.
Nová štúdia vedená Exeterskou a Oxfordskou univerzitou publikovaná v Nature Geoscience presne určuje dôvody mesačných a ročných výkyvov AMOC a na dvoch rozličných lokáciách objavuje rozdielne obrazy. Pozorovacie dáta prišli z rozsiahleho poľa monitorovacích zariadení pri pobreží Floridy a Afriky a v severnom Atlantiku medzi Grónskom a Škótskom, ktoré spravujú medzinárodné projekty RAPID a OSNAP. Je ťažké porozumieť výkyvom AMOC, pretože prúdenie je ovplyvňované mnohými rozdielnymi faktormi s dlhodobými prekrývajúcimi sa vplyvmi, uviedol hlavný autor Yavor Kostov z Katedry geografie na Exeterskej univerzite. Naše zistenia odhaľujú kľúčovú úlohu, ktorú pri zmenách v tomto oceánskom prúdení zohrávajú vetry. Vetry boli kľúčovým faktorom tak na subtropickej, ako aj subpolárnej lokalite, ktoré sme skúmali. S postupnou zmenou podnebia by sa mali viac monitorovať vetry najmä v kľúčových regiónoch na kontinentálnych hraniciach a východnom pobreží Grónska, aby sme porozumeli tomu, čo v nich poháňa zmeny. Kým variabilita AMOC pri južných brehoch USA je dominantne pod vplyvom vetrov, variabilita v severnom Atlantiku je ovplyvňovaná kombináciou vetrov, tepla a iných anomálií. Naša rekonštrukcia naznačuje, že v porovnaní so subtrópmi je prúdenie v subpolárnom Atlantiku citlivejšie na rôzne zmeny, povedal Y. Kostov. Zdôrazňuje to potrebu pokračovať v pozorovaní subpolárneho severného Atlantického oceánu.

Zo stránky EurekAlert! spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 7/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.
Komentáre