Ocenenia pre inovátorov

V októbri tohto roku sa v hoteli Saffron v Bratislave konal už štvrtý ročník najväčšej odbornej konferencie na tému transferu technológií na Slovensku – COINTT 2023.

Víťazmi kategórie Inovácia sa stal desaťčlenný kolektív zastúpený Viliamom Doničom (v strede) a Pavlom Törökom (vľavo) z UPJŠ v Košiciach. Sošku im odovzdal Michal Kardoš, výkonný riaditeľ Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku.

Najväčšie odborné fórum o transfere technológií COINTT (Cooperation Innovation Technology Transfer) sa stalo aj tento rok významnou súčasťou konferenčnej jesene. Tak ako v minulosti, aj tentoraz bolo jedným z hlavných cieľov podujatia spojenie akademického a podnikateľského sveta. Konferenciu organizovalo Centrum vedecko-technických informácií SR a súčasťou prestížneho podujatia bol aj slávnostný večer, na ktorom si prevzali ocenenia víťazi súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2023.
COINTT 2023 ponúkol hosťom z radov vedeckovýskumných pracovníkov, akademikov, podnikateľov či zástupcov neziskových organizácií a podnikateľských asociácií bohatý program. Na dvoch pódiách sa počas dvoch dní vystriedalo 51 vystupujúcich z domova i zo zahraničia. Záštitu nad konferenciou prevzali prezidentka SR Zuzana Čaputová a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Biele miesta v inováciách

Víťazka kategórie Inovátor/Inovátorka Nikola Čajová Kantová zo Žilinskej univerzity v Žiline a Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska

Ústrednou témou konferencie COINTT 2023 bola otázka, ako vyplniť biele miesta v oblasti transferu technológií a inovácií, aby sa na Slovensku sústavne zlepšovali podmienky na efektívny transfer technológií z akademického prostredia do praxe.
Počas dvoch konferenčných dní sa renomovaní hovorcovia venovali téme optimalizácie a koordinácie procesov na štátnej úrovni v rámci rôznych iniciatív, ktoré majú vplyv na proces transferu technológií, aj spoločenskej zodpovednosti vedeckých inštitúcií, príkladom spolupráce a zosieťovaniu pracovísk pre transfer technológií. Diskutovalo sa o udržateľnosti pôsobenia akademických inštitúcií v oblasti transferu technológií a neobišla sa ani etika v rámci transferu technológií vo vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec. Priestor dostal aj prvý úspešný prevod duševného vlastníctva v rámci slovenských univerzít, ktorý sa realizoval v závere minulého roku. Ide o technológiu, ktorá môže prispieť k úspešnosti asistovanej reprodukcie metódou IVF.

Víťazi kategórie Počin v oblasti transferu technológií: zástupcovia Technologického a inovačného parku UPJŠ a v Košiciach a jeho Centra transferu technológií, Vedeckého parku UK v Bratislave. Oceneným odovzdal sošku poradca prezidentky Slovenskej republiky Michal Novota (vpravo).

Ceny pre najlepších

Aj tento rok sa počas podujatia udeľovali ocenenia v súťaži Cena za transfer technológií na Slovensku, ktorá má za cieľ motivovať vedeckovýskumných pracovníkov, aby sa zapojili do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie v zmysle interných pravidiel slovenských vedeckovýskumných inštitúcií. Víťazi 11. ročníka súťaže sa pripojili k 27 oceneným víťazom predchádzajúcich ročníkov.
Komisia vybrala víťazov z nominácií v každej z troch kategórií. V kategórii Inovácia si ocenenie prevzali prof. MUDr. Viliam Donič, CSc., a doc. MUDr. Pavol Török, CSc., ktorí zastupovali desaťčlenný kolektív pôvodcov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s inováciou Zariadenie na umelú ventiláciu pľúc s identifikáciou nehomogenity distribúcie plynov a spôsob riadenia zariadenia pri umelej ventilácii pľúc.
Víťazkou v kategórii Inovátor/Inovátorka sa stala Ing. Nikola Čajová Kantová, PhD., zo Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá sa venuje výskumu analýzy palív a redukcie emisií predovšetkým tuhých znečisťujúcich látok v malých zdrojoch tepla.
Ocenenie v kategórii Počin v oblasti transferu technológií získali zástupcovia Technologického a inovačného parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jeho Centra transferu technológií, Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave a jeho Centra transferu technológií a Centra pre transfer technológií na Masarykovej univerzite v Brne za úspešný transfer technológie Spôsob neinvazívneho testovania úspešnosti in vitro fertilizačného procesu do praxe realizovaný formou prevodu práv.
Podujatie COINTT sa realizuje v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITTSK II. Investícia do vašej budúcnosti. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (www.opii.gov.sk). Ďalšie informácie o konferencii COINTT 2023 nájdete na webovej stránke www.cointt.sk.

Odbor transferu technológií CVTI SR
Foto COINTT

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.